Marktpartijen GWW positiever over samenwerking

Waterbouw
Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, wegen- en waterbouw waren in 2020 positiever over hun samenwerking dan in 2019. Dat blijkt uit de Past Performance-cijfers van CROW voor het beoordelen van samenwerkingen in de GWW.

Dit systeem wordt vrijwel uitsluitend door bedrijven in de GWW gebruikt, waardoor de cijfers een goed beeld geven over hoe marktpartijen in de sector hun samenwerking ervaren. PP bestaat al sinds 2014, maar het gebruik ervan neemt pas de laatste tijd een vlucht. Daaruit leidt CROW af dat samenwerking binnen de bedrijfstak steeds belangrijker wordt gevonden. Het nut ervan steekt onder meer in het onderling afstemmen van verwachtingen en daarmee het terugdringen van de faalkosten van projecten.

Obstakels en gevoeligheden

De methode wordt vooral gebruikt bij onderhandse aanbestedingen, waar het een goed instrument kan zijn om bestaande werkrelaties te verbeteren. Roy Voorend van CROW geeft aan dat PP de betrokkenen structureel verleidt om met elkaar in gesprek te gaan. “Hierdoor komen niet alleen de vragen van het beoordelingsformulier aan de orde, maar ontstaat er ook ruimte om andere zaken te bespreken. Eventuele obstakels of gevoeligheden worden transparant gemaakt en weggenomen. Als je weet waarom een samenwerking niet goed loopt, kun je samen acties ondernemen om dit te verbeteren. Dit leidt tot meer plezier in het werk, meer kwaliteit én tot lagere faalkosten.”

Geen kans voor vechtcontracten

Verder blijkt dat de Past Perfomance-methode vooral gebruikt wordt binnen projecten met RAW-contracten, waarbij infra-bestekken volgens een gestandaardiseerd concept worden opgesteld. Volgens Voorend is dit een logische ontwikkeling, omdat er bij RAW wordt gegund op de laagste prijs. “Dit komt omdat alle componenten van een project, van boutje tot moertje, tot in detail beschreven worden. Hier wordt de aanbesteding op gebaseerd. Dat zet het project en de samenwerking onder druk. Past Performance biedt hierbij uitkomst. Je komt met elkaar in gesprek, wat ervoor zorgt dat de samenwerking soepel blijft verlopen. Vechtcontracten krijgen hierdoor geen kans.”

Past Performance CROW

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam