Spooraansluiting

Een spooraansluiting of particuliere bedrijfsaansluiting is een spoorlijn die vanaf de hoofdbaan of vanaf de stamlijn aftakt naar een individueel bedrijf. Dit maakt het mogelijk om goederen op het bedrijf direct op een trein te laden of te lossen. Spooraansluitingen zijn exclusief voor de betreffende bedrijven en vormen dus géén openbare infrastructuur. Sommige bedrijven stellen hun spooraansluiting echter ook open voor het gebruik door derden. (Bron: Rail Cargo, "Railinfrastructuur uitgelegd")

Andere talen
Private Siding