Rapie

Rapie is het systeem waarmee Werkplekbeveiligingsinstructies (WBI’s) worden gemaakt. De afkorting Rapie staat voor Regionale Afstemming Productie Infra/Exploitatie.

De opgestelde instructies worden door middel van de Elektronische Koppeling Rapie (EKR) automatisch doorgestuurd naar het systeem voor de Treindienstleider, Procesleiding.

Eerste versie van artikel geschreven door: Charles van Douweland.