Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-generaal Goederenvervoer

Het Directoraat-generaal Goederenvervoer (DGG) is gericht op het bevorderen van een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer systeem in het belang van de welvaart en het welzijn van de Nederlandse samenleving.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm