Kleine remproef

Een kleine remproef wordt in overleg met de Machinist van de Trein uitgevoerd.

De kleine remproef word genomen als:

 1. De treinleiding onderbroken is geweest
 2. Wanneer de trein langer dan twee uur opgesteld heeft gestaan
 3. Bij het begin van de rit op het beginstation
 4. Als de rijrichting van de trein veranderd is
 5. Als een trein overgenomen is en er geen contact met de afkomende machinist is geweest
 6. Na combineren
 7. Na splitsen op het achterste treindeel
 8. Na het wisselen van loc.

Bevoegde personen die een remproef uitvoeren zijn:

 • Rangeerder;
 • Remproefnemer;en een
 • Werktreinbegeleider.

Behalve de kleine remproef is er ook de Grote remproef. Het beproeven gebeurt meestal op een Rangeerterrein.

Procedure

Bevoegd persoon vraagt aan:

 • Machinist / remhandelbedienaar toestemming om de remproef te beginnen
 • Aan de machinist / remhandelbedienaar wordt het sein remmen vast gegeven
 • Hierna volgt een controle of de rem bij de laatste wagen van de trein en laatste beremde as aanslaat
 • Na deze controle wordt aan de machinist / remhandelbedienaar het sein remmen los gegeven
 • Bevoegd persoon controleert of de remmen zijn gelost
 • Als alle controlepunten in orde zijn ontvangt de machinist / remhandelbedienaar het bericht remproef geslaagd:
  • mondeling of
  • met het sein remmen in orde.