Grenswachter

Een grenswachter is een veiligheidsman of vrouw die er op toeziet dat bij werkzaamheden de personen die het werk verrichten (baanwerkers) niet te dicht bij het Profiel van vrije ruimte (PVR) komen.