Commissie Transport Gevaarlijke Goederen

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) behartigt de belangen van een aantal organisaties, verenigd in het

Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen, op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer

en overslag van gevaarlijke goederen.

Het accent ligt op de betrokkenheid bij de totstandkoming

van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van

gevaarlijke goederen. Daarnaast richten activiteiten zich op de uitwisseling van informatie

op dit gebied, onder andere in de vorm van voorlichtingsdagen. De CTGG laat zich bij haar

werkzaamheden leiden door het streven naar evenwichtige voorschriften, die bij voorkeur

internationaal tot stand komen op basis van de aanbevelingen van de Verenigde Naties.

In de CTGG nemen deel:

 • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart – CBRB
 • Ondernemersorganisatie voor haven en industrie â?" Deltalinqs
 • Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport – EVO
 • Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek – FENEX
 • Koninklijke Nederlands Vervoer â?" KNV
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders – KVNR
 • Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche – NOVE
 • Nederlands Verbond van de Groothandel – NVG
 • Ondernemingsvereniging Regio Amsterdam – ORAM
 • Railion
 • Transport en Logistiek Nederland – TLN
 • Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen – VFIG
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie – VNCI
 • Vereniging van de Nederlandse Petroleum Industrie – VNPI
 • Vereniging Vloeibaar Gas – VVG
 • Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten – VVVF

De Richtlijnen voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen is een uitgave van het CTGG.

bron: Richtlijnen voor de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen.

Eerste versie geschreven door: Gertjan Rhebergen