Brede Doeluitkering

Brede Doeluitkering (BDU) is een rapport uitgebracht door KpVV in februari 2008. Het rapport gaat in op de wet Brede Doeluitkering die ervoor moet zorgen dat geldstromen vanuit het Rijk naar decentrale overheden gaan voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid. Hiermee krijgen decentrale overheden de kans zelf om binnen de brede doeluitreiking zelf prioriteiten te stellen.

Link naar Brede Doeluitreiking

Website KpVV: http://www.kpvv.nl

Pdf: http://www.kpvv.nl/files_content/samenwerken%20met%20de%20bdu%20Kennisrapport.pdf

Brochure:  http://kpvv08.vm123.remotion.nl/files_content/kennisbank/Opmaak%20BDU.pdf

Brede Doeluitkering | Infrasite

Brede Doeluitkering

Brede Doeluitkering (BDU) is een rapport uitgebracht door KpVV in februari 2008. Het rapport gaat in op de wet Brede Doeluitkering die ervoor moet zorgen dat geldstromen vanuit het Rijk naar decentrale overheden gaan voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid. Hiermee krijgen decentrale overheden de kans zelf om binnen de brede doeluitreiking zelf prioriteiten te stellen.

Link naar Brede Doeluitreiking

Website KpVV: http://www.kpvv.nl

Pdf: http://www.kpvv.nl/files_content/samenwerken%20met%20de%20bdu%20Kennisrapport.pdf

Brochure:  http://kpvv08.vm123.remotion.nl/files_content/kennisbank/Opmaak%20BDU.pdf