Botlekspoortunnel

De Botlekspoortunnel is een Spoortunnel die onder de Oude Maas is aangelegd, omdat de Botlekspoorbrug te weinig capaciteit biedt. De Botlekspoorbrug is enkelsporig en heeft geen plaats voor een tweede spoor, en opent regelmatig voor kruisende scheepvaart over de Oude Maas.

In 1999 is begonnen met het boren van de Botlekspoortunnel. Deze is drie kilometer lang en parallel gelegen aan de bestaande A15 autotunnel. Het is de eerste geboorde spoortunnel in Nederland. Een andere Boortunnel is de Tunnel onder het Groene Hart. De Botlekspoortunnel omvat twee gescheiden tunnelbuizen. In september 2006 was de officiële overdracht naar ProRail. Het is de eerste van vijf tunnels van de Betuweroute.

Bron

  • Prorailmagazine, september 2006.

Technische gegevens

Botlekspoortunnel

De bestaande spoorbrug over de Oude Maas moet vaak open voor de scheepvaart en biedt geen plaats voor een tweede spoor. Daarom is naast de bestaande Botlektunnel voor het wegverkeer een aparte, 3.065 meter lange tunnel voor goederentreinen aangelegd. Deze eerste geboorde spoortunnel van Nederland bestaat uit twee, deels halfopen, deels gesloten toeritten en twee geboorde tunnelbuizen. De tunnel wordt in 2006 in gebruik genomen.

– kerngetallen Botlekspoortunnel

– boormethode Earth Pressure Balance/Gronddrukbalansschild

– totaal gewicht boormachine circa 800 ton

– totale lengte tunnel 3.065 meter

– lengte van de te boren tunnelbuizen 1.835 meter

– inwendige diameter van de tunnel 8,65 meter

– afstand tussen de tunnelbuizen circa 10 meter

– diepte van start- en ontvangstschacht circa 20 meter

– minimale horizontale boogstraal 2.000 meter

– minimale verticale boogstraal 5.000 meter

– maximaal hellingspercentage 2,5%

– diepste ligging bovenkant buis NAP -20 meter

– totale hoeveelheid afgegraven grond circa 600.000 m3

– weg te boren grond circa 280.000 m3

– aantal dwarsverbindingen 3

– lengte van toeritten op de oevers 500 en 700 meter

– maaiveldhoogte NAP + 4,5 meter

– beton toeritten en schachten 68.500 m3

– onderwaterbeton 14.300 m3

– funderingspalen 2.400 stuks

– manuren toeritten 30.000

– betonnen tunnelring 7 segmenten en 1 sluitsteen

– grondgesteldheid klei, veen, zand

Mijlpalen Botlekspoortunnel

  • april 1999 start boren van de zuidelijke tunnelbuis
  • februari 2000 de oostelijke oever is bereikt, de eerste tunnelbuis is gereed
  • februari – mei 2000 verplaatsen en opnieuw opbouwen van de boormachine
  • mei 2000 start boren van de tweede tunnelbuis
  • december 2000 de tweede tunnelbuis is gereed
  • begin 2007 de Botlekspoortunnel operationeel

Bron

  • Projectorganisatie Betuweroute POBR.

Eerste versie artikel geschreven door: Hein B.A. de Jong