Baanvak

Een baanvak is een opeenvolging van aaneengesloten Dienstregelpunten en vrije banen, beginnend en eindigend in een Dienstregelpunt.

De maximumsnelheid op een spoorlijn kan per baanvak verschillen, ieder baanvak in Nederland kent zijn eigen Baanvaksnelheid.

Baanvakken die voorzien zijn van ERTMS beveiliging zijn de Betuweroute, HSL-Zuid en het traject Amsterdam-Utrecht.

 Andere talen
Route section