Donner krachtig voorstander nieuwe ‘Metropoolregio Rotterdam-Den Haag’

Minister Donner staat volledig achter de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de nieuwe samenwerking tussen 24 gemeenten die behoren tot de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. ‘Het kabinet wil aansluiten bij de dynamiek die in de zuidvleugel van de Randstad bestaat. Het zal gebruik maken van het initiatief tot oprichting van deze metropoolregio. De huidige wettelijke instrumenten kunnen inventief worden gebruikt om deze samenwerking vorm te geven,’ aldus Donner. De metropoolregio is volgens hem nodig om ervoor te zorgen dat de Randstad de komende decennia een plek houdt in de top van vijf of zes Europese stedelijke regio’s die op wereldschaal van belang zijn.

De minister sprak op 25 mei in het ADO-stadion op de eerste ‘metropoolregiodag’, waaraan werd deelgenomen door vierhonderd bestuurders en gemeenteraadsleden uit de 24 gemeenten, die samen 2,2 miljoen inwoners tellen. De metropoolregio gaat intensief samenwerken op een aantal concrete onderwerpen. Het meest opmerkelijk is de samenvoeging van de rijkssubsidies voor mobiliteit en de oprichting van een gezamenlijke vervoersautoriteit. Dat gaat om € 300 m. per jaar voor de stadsregio Rotterdam en € 230 m. voor het Stadsgewest Haaglanden.

Andere onderwerpen in de nieuwe samenwerking zijn economie, de greenport (tuinbouw), onderwijs en innovatie (de regio heeft drie universiteiten, die één geheel willen gaan vormen), woningbouw, het Hof van Delfland als gezamenlijk parkgebied en een ‘metropoolpas’ om de inwoners kennis te laten maken met het rijk geschakeerde aanbod aan culturele en recreatievoorzieningen in de regio. Ondernemersorganisatie VNO-NCW West is zeer te spreken over de nieuwe samenwerking en zal met voorstellen komen om er ook voor het bedrijfsleven een succes van te maken.

De voorzitter van het Stadsgewest Haaglanden, burgemeester Van Aartsen (Den Haag), wil het voorzitterschap van de metropoolregio afwisselend door de burgemeester van Rotterdam en die van Den Haag laten uitoefenen. Leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen ook zitting krijgen in het bestuur van de metropoolregio.

De zeer grote opkomst tijdens de metropoolregiodag gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters zag burgemeester Aboutaleb (voorzitter van de stadsregio Rotterdam) als het bewijs dat er een breed draagvlak in het gebied is om deze samenwerking snel vast te leggen.

Aboutaleb benadrukte dat de grotere en kleinere gemeenten in de metropoolregio hun identiteit zullen behouden. Intensievere bestuurlijke samenwerking verandert niet het karakter van het gebied, maar maakt het wel mogelijk mee te blijven draaien in de top van de Europese economie. Aboutaleb wees erop dat de metropool Londen bestaat uit 33 zelfstandige gemeenten die zich als één stad presenteren. Het bestuur van die metropool doet rechtstreeks zaken met de nationale regering.

Van Aartsen en Aboutaleb zullen de komende dagen een ontwerpresolutie voorleggen aan alle colleges van BenW in de 24 gemeenten waarin wordt uitgesproken dat de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag snel tot stand moet komen op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Rotterdam