Kabinet steunt bedrijfsleven in verminderen files

Slim werken en slim reizen

Twee miljoen mensen flexibeler laten werken in 2015, dat is de inzet van 50 Nederlandse CEO’s. Door Slim werken en slim reizen is het volgens de werkgevers mogelijk de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu steunt de werkgevers en maakt daarvoor € 10 miljoen vrij. De helft van dit geld is beschikbaar voor het MKB.

Minister Schultz van Haegen gaf 15 maart 2011 samen met Lodewijk de Waal, voorzitter van het werkgeversplatform de B50, de officiële aftrap voor het Platform Slim Werken Slim Reizen. De betrokken partijen (werkgevers, regio’s, werknemersorganisaties) werken samen met als doel dat slim werken en slim reizen business as usual te maken. Dit draagt positief bij aan de bereikbaarheid van Nederland.

Werkgevers pakken handdoek op
Uniek is de rol van 50 grote bedrijven, de zogenoemde B50. Deze werkgevers zijn koplopers op het gebied van slim werken en reizen. Een slimme manier van werken en reizen draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan een goede concurrentiepositie van Nederland als kenniseconomie, het verbeteren van het vestigingsklimaat en arbeidsparticipatie. Slim werken en reizen gaat om gedragsverandering, om een andere manier van werken en reizen. Dit draagt bij aan een vitale organisatie, die aantrekkelijk is voor (huidige en toekomstige) medewerkers, en voor klanten, met een hogere productiviteit en daardoor lagere kosten.

Minister reserveert geld
De minister sprak uit de werkwijze van het Platform toe te juichen. Ze vindt een gezamenlijke aanpak, waarin de regio’s en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken erg belangrijk. Doorslaggevend voor haar is het uitgesproken commitment van zo’n groot aantal werkgevers. Zij zijn in staat om, in nauwe samenwerking met werknemersorganisaties, een structurele verandering te bereiken. Bijvoorbeeld door verankering in de arbeidsvoorwaarden van Het Nieuwe Werken. De minister liet weten dat het platform Slim Werken Slim Reizen en haar aangekondigde programma Beter benutten elkaar kunnen versterken. Daarom heeft ze besloten een bedrag van € 10 miljoen. ter beschikking te stellen voor de activiteiten in de jaren 2011 en 2012 gericht op het stimuleren van slim werken en reizen.

Tijd
De afgelopen 2 jaar heeft de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) een goede aanzet gegeven om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De evaluatie liet zien dat de gewenste gedragsverandering van werkgevers en werknemers (meer) tijd kost. Daar willen de partijen zich samen voor inzetten.

Meer informatie
Op de website van het ministerie van IenM vindt u de Reactie op voorstel van de voorzitter van de Taskforce Mobiliteitsmanagement drh. L.J. de Waal. Kamerstuk | 14-03-2011 | IenM

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geïnteresseerd in dit onderwerp? Lees dan ook in Infrasite Nieuws het bericht Voorstel voor vervolg Taskforce Mobiliteitsmanagement

Lees in de Infrasite Catalogue meer over de Taskforce Mobiliteitsmanagement

en meer over het Platform Slim Werken Slim Reizen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kabinet steunt bedrijfsleven in verminderen files | Infrasite

Kabinet steunt bedrijfsleven in verminderen files

Slim werken en slim reizen

Twee miljoen mensen flexibeler laten werken in 2015, dat is de inzet van 50 Nederlandse CEO’s. Door Slim werken en slim reizen is het volgens de werkgevers mogelijk de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en milieu steunt de werkgevers en maakt daarvoor € 10 miljoen vrij. De helft van dit geld is beschikbaar voor het MKB.

Minister Schultz van Haegen gaf 15 maart 2011 samen met Lodewijk de Waal, voorzitter van het werkgeversplatform de B50, de officiële aftrap voor het Platform Slim Werken Slim Reizen. De betrokken partijen (werkgevers, regio’s, werknemersorganisaties) werken samen met als doel dat slim werken en slim reizen business as usual te maken. Dit draagt positief bij aan de bereikbaarheid van Nederland.

Werkgevers pakken handdoek op
Uniek is de rol van 50 grote bedrijven, de zogenoemde B50. Deze werkgevers zijn koplopers op het gebied van slim werken en reizen. Een slimme manier van werken en reizen draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan een goede concurrentiepositie van Nederland als kenniseconomie, het verbeteren van het vestigingsklimaat en arbeidsparticipatie. Slim werken en reizen gaat om gedragsverandering, om een andere manier van werken en reizen. Dit draagt bij aan een vitale organisatie, die aantrekkelijk is voor (huidige en toekomstige) medewerkers, en voor klanten, met een hogere productiviteit en daardoor lagere kosten.

Minister reserveert geld
De minister sprak uit de werkwijze van het Platform toe te juichen. Ze vindt een gezamenlijke aanpak, waarin de regio’s en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken erg belangrijk. Doorslaggevend voor haar is het uitgesproken commitment van zo’n groot aantal werkgevers. Zij zijn in staat om, in nauwe samenwerking met werknemersorganisaties, een structurele verandering te bereiken. Bijvoorbeeld door verankering in de arbeidsvoorwaarden van Het Nieuwe Werken. De minister liet weten dat het platform Slim Werken Slim Reizen en haar aangekondigde programma Beter benutten elkaar kunnen versterken. Daarom heeft ze besloten een bedrag van € 10 miljoen. ter beschikking te stellen voor de activiteiten in de jaren 2011 en 2012 gericht op het stimuleren van slim werken en reizen.

Tijd
De afgelopen 2 jaar heeft de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) een goede aanzet gegeven om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De evaluatie liet zien dat de gewenste gedragsverandering van werkgevers en werknemers (meer) tijd kost. Daar willen de partijen zich samen voor inzetten.

Meer informatie
Op de website van het ministerie van IenM vindt u de Reactie op voorstel van de voorzitter van de Taskforce Mobiliteitsmanagement drh. L.J. de Waal. Kamerstuk | 14-03-2011 | IenM

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Geïnteresseerd in dit onderwerp? Lees dan ook in Infrasite Nieuws het bericht Voorstel voor vervolg Taskforce Mobiliteitsmanagement

Lees in de Infrasite Catalogue meer over de Taskforce Mobiliteitsmanagement

en meer over het Platform Slim Werken Slim Reizen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu