Verbreding Maasvlakte en Vaanplein gegund aan consortium A-Lanes A15

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein gegund aan het consortium A-Lanes A15. De gunning betreft de verbreding van het traject en de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het gaat om een DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) met een nominale waarde van circa € 1,5 miljard, waarbij het consortium verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het project.

De verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is gebaseerd op het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein, en voorziet in circa 40 kilometer wegverbreding. Met het project wordt het hele tracé van de Maasvlakte tot en met het Vaanplein aangepakt om het havengebied en de omliggende woongebieden bereikbaar en veilig te houden. De nieuwe Botlekbrug wordt breder en hoger, waardoor het wegverkeer minder vaak hoeft te wachten voor een open brug.

DBFM-contract

Rijkswaterstaat verwacht dat met DBFM-contracten de markt optimaal wordt ingeschakeld voor infrastructuurprojecten. Dit geeft de markt de ruimte en de mogelijkheid haar expertise optimaal toe te passen.

Uit de vier gegadigde consortia die meedongen naar dit project, kwam A-Lanes A15 volgens vooraf vastgestelde criteria als beste uit de bus. Belangrijke criteria waren de samenwerking met Rijkswaterstaat en de omgeving van de A15, alsook de mate van beperking van de verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden. A-Lanes A15 bestaat uit de bedrijven John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton.

Planning

De eerste maanden van 2011 gebruikt A-Lanes A15 om de uitvoeringsorganisatie verder vorm te geven en de eerste voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals het verkrijgen van vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen en het inrichten van werkterreinen. Eind 2011 starten de eerste, voor bewoners en weggebruikers zichtbare werkzaamheden. Eind 2015 is de vernieuwde A15 gereed en gaat de onderhoudstermijn van 20 jaar in.

De financiering

De financiering van het project wordt door A-Lanes A15 verzorgd en is opgebouwd uit circa € 700 miljoen vreemd en eigen vermogen. (Dit bedrag staat los van de totale waarde van het contract.). ABN AMRO Bank, Fortis Bank, NIBC Bank, Société Generale, UniCredit en de Europese Investeringsbank nemen de vreemdvermogensfinanciering voor hun rekening. John Laing Investments Ltd, Ballast Nedam Concessies BV, Strabag AG en Strukton Integrale Projecten BV zorgen gezamenlijk voor het eigen vermogen.

Project

De verbreding van de A15 is in enkele trajecten opgedeeld. De verbinding van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal drie. Op een deel van het traject is de derde rijstrook een zogenaamde ‘plusstrook’. Dat betekent dat die strook alleen open gaat bij grote drukte. De Thomassentunnel krijgt in beide richtingen drie rijstroken.

De verbinding van Spijkenisse naar Vaanplein wordt verbreed. In beide richtingen komen naast 3 rijstroken op de hoofdrijbaan 2 rijstroken op de parallelrijbaan. Het relatief grote aandeel havengerelateerd verkeer op de A15 krijgt hierdoor op de hoofdrijbaan de mogelijkheid om in een keer door te rijden van haven naar achterland en vice versa. Regionaal verkeer gebruikt de op- en afritten op de parallelbaan.

Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg, zodat het verkeer hier beter en veiliger kan doorstromen.

Tenslotte wordt er een nieuwe Botlekbrug gebouwd, die breder en hoger is met een dubbel aantal rijstroken, een spoorverbinding en een aparte route voor langzaam verkeer. De nieuwe Botlekbrug wordt zo gemaakt dat het scheepvaartverkeer, anders dan in de huidige situatie, van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Schepen hoeven daardoor niet op elkaar te wachten. Bovendien wordt de nieuwe brug hoger, waardoor die minder vaak hoeft te worden geopend. Dit betekent dat de brug ook de doorstroom voor het autoverkeer verbetert.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Verbreding Maasvlakte en Vaanplein gegund aan consortium A-Lanes A15 | Infrasite

Verbreding Maasvlakte en Vaanplein gegund aan consortium A-Lanes A15

Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein gegund aan het consortium A-Lanes A15. De gunning betreft de verbreding van het traject en de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het gaat om een DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) met een nominale waarde van circa € 1,5 miljard, waarbij het consortium verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het project.

De verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is gebaseerd op het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein, en voorziet in circa 40 kilometer wegverbreding. Met het project wordt het hele tracé van de Maasvlakte tot en met het Vaanplein aangepakt om het havengebied en de omliggende woongebieden bereikbaar en veilig te houden. De nieuwe Botlekbrug wordt breder en hoger, waardoor het wegverkeer minder vaak hoeft te wachten voor een open brug.

DBFM-contract

Rijkswaterstaat verwacht dat met DBFM-contracten de markt optimaal wordt ingeschakeld voor infrastructuurprojecten. Dit geeft de markt de ruimte en de mogelijkheid haar expertise optimaal toe te passen.

Uit de vier gegadigde consortia die meedongen naar dit project, kwam A-Lanes A15 volgens vooraf vastgestelde criteria als beste uit de bus. Belangrijke criteria waren de samenwerking met Rijkswaterstaat en de omgeving van de A15, alsook de mate van beperking van de verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden. A-Lanes A15 bestaat uit de bedrijven John Laing, Ballast Nedam, Strabag en Strukton.

Planning

De eerste maanden van 2011 gebruikt A-Lanes A15 om de uitvoeringsorganisatie verder vorm te geven en de eerste voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, zoals het verkrijgen van vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen en het inrichten van werkterreinen. Eind 2011 starten de eerste, voor bewoners en weggebruikers zichtbare werkzaamheden. Eind 2015 is de vernieuwde A15 gereed en gaat de onderhoudstermijn van 20 jaar in.

De financiering

De financiering van het project wordt door A-Lanes A15 verzorgd en is opgebouwd uit circa € 700 miljoen vreemd en eigen vermogen. (Dit bedrag staat los van de totale waarde van het contract.). ABN AMRO Bank, Fortis Bank, NIBC Bank, Société Generale, UniCredit en de Europese Investeringsbank nemen de vreemdvermogensfinanciering voor hun rekening. John Laing Investments Ltd, Ballast Nedam Concessies BV, Strabag AG en Strukton Integrale Projecten BV zorgen gezamenlijk voor het eigen vermogen.

Project

De verbreding van de A15 is in enkele trajecten opgedeeld. De verbinding van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal drie. Op een deel van het traject is de derde rijstrook een zogenaamde ‘plusstrook’. Dat betekent dat die strook alleen open gaat bij grote drukte. De Thomassentunnel krijgt in beide richtingen drie rijstroken.

De verbinding van Spijkenisse naar Vaanplein wordt verbreed. In beide richtingen komen naast 3 rijstroken op de hoofdrijbaan 2 rijstroken op de parallelrijbaan. Het relatief grote aandeel havengerelateerd verkeer op de A15 krijgt hierdoor op de hoofdrijbaan de mogelijkheid om in een keer door te rijden van haven naar achterland en vice versa. Regionaal verkeer gebruikt de op- en afritten op de parallelbaan.

Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg, zodat het verkeer hier beter en veiliger kan doorstromen.

Tenslotte wordt er een nieuwe Botlekbrug gebouwd, die breder en hoger is met een dubbel aantal rijstroken, een spoorverbinding en een aparte route voor langzaam verkeer. De nieuwe Botlekbrug wordt zo gemaakt dat het scheepvaartverkeer, anders dan in de huidige situatie, van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Schepen hoeven daardoor niet op elkaar te wachten. Bovendien wordt de nieuwe brug hoger, waardoor die minder vaak hoeft te worden geopend. Dit betekent dat de brug ook de doorstroom voor het autoverkeer verbetert.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat