EVO en TLN: EU-transportministers maken misstap bij tol vrachtverkeer

treinen, binnenvaartschepen en personenauto’s buiten schot

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO zijn teleurgesteld dat de Europese transportministers vanmiddag (15 oktober 2010) hebben besloten om extra tolheffing voor vrachtauto’s mogelijk te maken vanwege milieu, geluid en congestie. De ministers laten modaliteiten zoals treinen, binnenvaartschepen en personenauto’s buiten schot. Daarnaast hoeven de opbrengsten van de heffingen niet te worden besteed aan het daadwerkelijk verminderen van milieuvervuiling en geluidsoverlast. Bovendien zouden alleen vrachtauto’s moeten opdraaien voor de kosten van files, terwijl de personenauto daar de grote veroorzaker van is.

De transportministers willen EU-lidstaten toestaan het vrachtverkeer extra te belasten voor milieuvervuiling en geluidsoverlast. Dat zou een verhoging van de heffingen kunnen betekenen met zo’n 20 tot 30 procent. Bovendien zou het tarief mogen worden gevarieerd vanwege congestie. Dat houdt in dat gedurende maximaal 5 uur per dag het tarief bijna mag worden verdrievoudigd (+175%). Hieraan worden verder ten onrechte geen extra eisen gesteld, zodat lidstaten op dit punt grote vrijheid krijgen. TLN en EVO vrezen dat transitolanden als Oostenrijk en Hongarije de tarieven maximaal zullen opschroeven.

TLN en EVO stellen vast dat de transportministers aansturen op een confrontatie met het Europees Parlement, dat wil dat de opbrengsten van de heffingen worden besteed aan concrete maatregelen om de milieuvervuiling en geluidsoverlast in de transportsector te verminderen. Het standpunt van de ministers is daarom slechts een tussenstap in de besluitvorming over dit onderwerp.

Algemeen voorzitter van TLN, Alexander Sakkers, tevens voorzitter van het Europees liaison committee van de International Road Union (IRU) en Dick van den Broek Humphreij algemeen directeur van EVO, tevens lid van het bestuur van de IRU: ‘wij zijn zeer teleurgesteld over de gang van zaken. Op alle mogelijke manieren zullen wij onze invloed aanwenden om de besluitvorming te keren’.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Road charging: Heavy lorries to pay for costs of air and noise pollution

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO