103 mln euro voor impuls bereikbaarheid Limburg

geld voor zes belangrijke weg- en spoorprojecten

Met een bedrag van 103 miljoen euro investeert minister Eurlings in de bereikbaarheid van belangrijke economische centra in Limburg. Het geld gaat naar zes belangrijke weg- en spoorprojecten. De regio draagt de rest van de kosten. Minister Eurlings en gedeputeerde Driessen van provincie Limburg hebben de afspraken in bijzijn van lokale bestuurders vastgelegd in een convenant.

“Het is belangrijk voor de economie om fors te investeren in de infrastructuur. Een regio als Limburg is niet het eind van Nederland maar het begin van Europa. En met Limburg als poort naar Europa heeft deze regio een impuls in de bereikbaarheid hard nodig”, benadrukte minister Eurlings het belang van dit convenant.

Maastricht Noord
De bereikbaarheid van Maastricht staat onder druk. Investeren is noodzakelijk om de bereikbaarheid en de economie op peil te houden. De capaciteit voor autoverkeer op de Noorderbrug wordt uitgebreid. Tussen Maastricht en Vlaanderen komt een tramverbinding. Voorzieningen voor fietsers worden verbeterd. En er komen P+R locaties. Voor dit Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht-Noord is eerder 34 miljoen euro gereserveerd. Minister Eurlings geeft nu aanvullend 60 miljoen euro zodat in 2018 Maastricht weer goed bereikbaar is, ook voor het verkeer dat de Maas kruist. De schop kan in 2014 in de grond.

A67
De A67 is een drukke verbinding met veel vrachtverkeer. Verzorgingsplaatsen worden aangepakt om de kwaliteit en capaciteit te vergroten. De weg krijgt op een aantal plaatsen ribbelmarkering en reflectoren. Met deze maatregelen wordt op korte termijn de doorstroming verbeterd en de veiligheid gewaarborgd. Voor het Limburgse deel van de A67 trekt minister Eurlings 10 miljoen euro uit. Het pakket aan maatregelen wordt vóór 2015 uitgevoerd.

A74

De aanleg van de A74 is belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid in Venlo en voor de verbinding met Duitsland. Minister Eurlings stelt in het derde kwartaal van dit jaar het tracébesluit voor de nieuwe A74 vast. Rijk en regio investeren samen in een aanvullend pakket aan maatregelen voor een goede inpassing van de weg en voor voldoende geluidwerende voorzieningen. Minister Eurlings stelt hiervoor een bijdrage van 10 miljoen euro beschikbaar. Daarmee wordt het mogelijk maatregelen te nemen die boven de wettelijke verplichtingen uitgaan. Vóór de Floriade in april 2012 kunnen de eerste auto’s over deze nieuwe weg rijden.

Nieuwe spooraansluiting Chemelot
Investeringen in goederenvervoer per spoor stimuleren de economie. Voor de verbetering van de bereikbaarheid van industrieterrein Chemelot wordt een nieuwe zuidelijke spooraansluiting aangelegd. Treinen van en naar het zuiden hoeven dan niet meer kop te kop bij Sittard – Geleen. En de capaciteit van het spooremplacement op Chemelot wordt uitgebreid. Minister Eurlings stelt 5 miljoen beschikbaar.

Dinsdag 1 juni maakte minister Eurlings de investeringen in twee van de zes projecten al bekend. Voor een nieuw station op de lightrailroute Maastricht en Heerlen trekt minister Eurlings 4,6 miljoen uit. Voor de aanpak van de aansluiting van de A76 bij Nuth op de Buitenring Parkstad draagt de minister 13,5 miljoen euro uit. Hier komt nog eens 2,5 miljoen euro bij boven op het bedrag van 11 miljoen euro dat dinsdag bekend werd gemaakt.

In totaal gaat het om 103 miljoen euro voor de bereikbaarheidsimpuls in Limburg.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Lees in Infrasite Nieuws 4,6 mln voor nieuw station tussen Maastricht en Heerlen en Eurlings neemt besluit aansluiting A76 Nuth – Ring Parkstad

In Infrasite Projecten vindt u meer informatie over Tram Vlaanderen Maastricht en meer informatie over A74 Venlo en meer informatie over A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat