Ruim € 700 miljoen voor West-Brabant

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE WEST-BRABANTSE VERGADERING

Provincie en West-Brabantse gemeenten ondertekenen voor gezamenlijke investeringenRuim € 700 miljoen voor West-Brabant

De commissaris van de koningin, mevrouw Hanja Maij-Weggen, 18 Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen ondertekenen woensdag 24 september 2008 in het Stadhuis van Geertruidenberg een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de partijen de intentie uit om de komende jaren gezamenlijk op te trekken en samen te investeren in West-Brabant. De provincie en de 19 gemeenten investeren vanuit hun eigen meerjarenbegrotingen de komende jaren ruim € 650 miljoen in gezamenlijke projecten. Daarnaast geeft de provincie aan voor een aantal grote projecten tussen de € 50 en € 75 miljoen beschikbaar te houden.

West-Brabant

West-Brabant ziet door haar ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen een aantal unieke kansen op zich af komen. Kansen, die door de individuele gemeentes zelf niet zijn te verzilveren. Daarom is door de 19 colleges van burgemeester en wethouders besloten gezamenlijk op te trekken.

Grote projecten

Om de positie van West-Brabant veilig te stellen en uit te bouwen staat de komende jaren een aantal grote projecten op stapel. De belangrijkste opgaven voor de regio West-Brabant zijn opgenomen in ‘Samen investeren in (West)-Brabant’. Het gaat ondermeer om: de Spoorhaven Roosendaal, het Logistiek Park Moerdijk, Maintenance Valley, goederenvervoer over water en spoor, knelpunten in vervoer over de weg, de Brabantse Wal en de Algenproblematiek Volkerak/Zoommeer.

Lokale projecten

De intentieovereenkomst betreft ook lokale projecten die uitgevoerd worden. Daarvan is een eerste inventarisatie gemaakt. Het gaat om projecten die al in de pijplijn zitten en waarvoor al reserveringen in de (meerjaren-) begrotingen van de gemeenten en de provincie zijn opgenomen. Bijvoorbeeld het vitaal maken van het landelijk gebied, het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, het ontwikkelingsprogramma West-Brabant en het Regionaal Economisch ActiePlan. Daarvoor reserveren de provincie en de gemeenten ieder € 325 miljoen.

Aan de slag

‘De provincie en de 19 gemeenten spreken af dat voor 1 januari 2009 de lokale en de grote regionale projecten zijn benoemd. De lokale projecten zijn uiterlijk 1 januari 2011 allemaal in uitvoering. Voor de grote regionale projecten geldt dat zij op 1 januari 2011, voor zover mogelijk, in uitvoering zijn genomen. Kortom, de schop gaat in de grond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant