Versoepeling regels bespaart transport jaarlijks één miljard

AANBIEDING EINDRAPPORT COMMISSIE FUNDAMENTELE VERKENNING TRANSPORTBELEMMERINGEN

Commissie Noordzij adviseert vernieuwende en pragmatische aanpak knelpunten

Den Haag – In Nederland is de regelgeving rondom het vervoeren en afleveren van goederen nog in teveel gevallen complex en gedetailleerd. Het naleven ervan kost de ondernemer veel tijd en geld. Door het versoepelen van vijftien regels kan binnen één jaar ruim één miljard euro per jaar worden bespaard. Dit is een belangrijke conclusie van het rapport “Weg Belemmeringen” dat is opgesteld onder leiding van ir. Karel Noordzij in opdracht van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken en minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Noordzij: “Het gaat ogenschijnlijk om kleine zaken. Maar zoals vaak zorgt veel klein leed bij elkaar opgeteld voor groot leed in de samenleving en betaalt de consument de rekening.”

Een rondgang langs ondernemers in de transportwereld heeft een lijst van 42 actuele knelpunten opgeleverd. De commissie stelt aan het kabinet drie soorten actie voor:

1. Ga meteen aan de slag en los binnen één jaar samen met ondernemers 15 knelpunten op.

2. Doe meer met praktijkexperimenten en test de effecten van nieuw beleid eerst uit.

3. Ga uit van vertrouwen bij het maken van nieuwe regels en let meer op Europa.

Sla de handen ineen

"Overheid en bedrijfsleven zullen de handen ineen moeten slaan om regeldruk effectief aan te pakken, samen oplossingen bedenken en knopen doorhakken,” aldus commissievoorzitter Noordzij. Er moet gezamenlijk commitment komen om problemen binnen een bepaalde tijd op te lossen. De houding moet zijn ‘waarom het wél kan’ in plaats van ‘waarom zaken niet kunnen’. Deze houdingverandering en aanpak werkt omdat het is gestoeld op een combinatie van principiële uitgangspunten en concrete aanbevelingen. Het rapport moet snel een vertaling in de praktijk krijgen en zo een bijdrage zijn aan het dichten van de groeiende kloof tussen politiek en samenleving.

Doe praktijkexperimenten

“Maak nieuwe regels, schaf ze af of pas ze aan op basis van de werking in de praktijk. Nog meer papier gaat ons niet verder helpen,” aldus Noordzij. “Gewoon in de praktijk kijken wat werkt en wat niet is voor een aantal knelpunten de enige oplossing.” Veel knelpunten hebben te maken met Europese regelgeving en zullen dus in Europees verband moeten worden aangepakt. Volgens Noordzij is hier een veel proactievere houding van Nederlandse politici en ambtenaren voor nodig. Hij vindt dat het Nederlandse parlement hierin zijn rol moet pakken.

Beloon goed gedrag

Noordzij presenteerde op 11 juni 2008 het eindrapport van de commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen. Noordzij: "Te veel regels gaan uit van angst en wantrouwen. Dat zijn slechte raadgevers. Het blijkt dat 95 procent van de ondernemers van goede wil is en betrouwbaar. De misvatting is dat de overige vijf procent met extra regels wel in het gareel is te krijgen. Juist deze extra regels worden én niet begrepen én kosten onevenredig veel geld. Wij gaan uit van vertrouwen en willen dat goed gedrag wordt beloond, maar wanneer je over de schreef gaat dan moet je ook echt stevig worden gestraft.”

Accepteer risico’s

De commissie doet een oproep aan de overheid om te leren leven met risico’s. “De suggestie wordt gewekt dat met nog meer gedetailleerde regelgeving de maatschappij beschermd wordt tegen alle risico’s. Dat is niet zo. Sterker nog, het frustreert in veel gevallen het leven van ondernemers en burgers en maakt ze onverschillig in het dragen van hun verantwoordelijkheden,” aldus Noordzij.

Het rapport ‘Weg Belemmeringen’ kan worden gedownload op http://www.wegbelemmeringen.nl

Hieronder het filmpje ‘File’ afkomstig van de website www.wegbelemmeringen.nl Op die website vindt u meer filmpjes.