IPO: Geen nieuwe wegenautoriteit nodig

Den Haag – Het IPO is geen voorstander van een nieuw op te richten wegenautoriteit die het wegbeheer zou moeten overnemen van de huidige beheerders. Het ontbreken van goede prijsvorming in de markt van mobiliteit is eerder debet aan de doorstromingsproblemen, niet de organisatie van het wegbeheer.

Dit schrijft het IPO op 6 mei 2008 in een brief als reactie op het advies ‘Van wegbeheer naar netwerkverkeer’ van de Raad voor V&W. Daarnaast missen de provincies praktische aanbevelingen in het advies over doorstroming, zoals goede verkeerscentrales met ‘real time’ verkeersinformatie voor het hele wegennet in het gebied.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Raad VenW adviseert instelling Nationale Wegen Autoriteit (29-11-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)