Kabinet besluit over uitbreiding OV in Noordelijke Randstad

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten over investeringen in het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV-SAAL). Het kabinet investeert ruim 600 miljoen euro in maatregelen voor de korte termijn (2013) waardoor de frequentie van de treinen en comfort voor reizigers op het traject omhoog zullen gaan. Zo stijgt het aantal treinen tussen Flevoland en Amsterdam van de huidige zes naar de metro-achtige frequentie van twaalf per uur in 2013.

Voor de uitbreiding van het bestaande spoor is 531 miljoen euro gereserveerd. Naast dit bedrag trekt het kabinet voor de periode 2014-2020 75 miljoen euro uit voor het beheer en de instandhouding van deze maatregelen. Het kabinet neemt in 2009 een beslissing over de OV-maatregelen op de middellange (2020) en lange termijn (2030). Voor de middellange termijn is 744 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in het spoor. Het kabinet stelt hiermee voor de verbetering van het OV tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad in totaal maximaal 1,35 miljard euro beschikbaar.

Door de maatregelen voor de korte termijn kunnen er in 2013 meer treinen rijden in een meer betrouwbare dienstregeling. Voor de reiziger betekent dit meer reismogelijkheden, minder vertragingen en minder volle treinen. Het bestaande spoor ten oosten en westen van station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid. Op delen van de Flevolijn (tussen de stations Almere Muziekwijk en Almere Centrum en tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarders) wordt het spoor verdubbeld naar vier sporen. Daarnaast komt er een wachtspoor bij Venserpolder voor kruisende goederentreinen. In de Schipholtunnel moet dynamisch verkeersmanagement zorgen voor een soepele afwikkeling van de treinen. In combinatie met aanpassing van het spoor bij Riekerpolder zal dit leiden tot een capaciteitsvergroting van de Schipholtunnel.

Bij verdere groei van het aantal reizigers kan de Flevolijn tussen Almere Muziekwijk en Almere Oostvaarders helemaal worden verdubbeld. Deze variant levert voor de korte termijn nog onvoldoende toegevoegde waarde. De volledige uitbreiding naar vier sporen wordt in het vervolgonderzoek wel volledig uitgewerkt zodat deze ook in één keer kan worden gerealiseerd, als later blijkt dat dit toch nodig is.

Het OV levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid binnen de Noordelijke Randstad. Het aantal reizigers tussen Schiphol en Lelystad groeit sterk. Zo is het aantal treinreizigers over de Hollandse Brug de afgelopen tien jaar verdubbeld tot ongeveer 40.000 per dag. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 is gegroeid tot 70-80.000 per dag. Het aantal reizigerskilometers over het Nederlandse spoor dat in 2020 werd verwacht (17 miljard) wordt al in 2010 of eerder gehaald, zo bleek vorig jaar uit de Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse Spoor. Op de drukste trajecten wil het kabinet daarom minimaal zes intercity’s per uur laten rijden in de spits, ook wil het kabinet maatwerk voor het aantal Sprinters. In totaal is hiervoor 4,5 miljard euro nodig. De maatregelen die het kabinet nu op het OV-SAAL traject neemt is een eerste concrete stap naar deze ambitie.

Rijk en regio sturen de volgende fase van het project OV-SAAL gezamenlijk aan. Deze aansturing wordt ingevuld door het bestuurlijk duo dat bestaat uit coördinerende minister Eurlings en wethouder Herrema van de gemeente Amsterdam. De bestuurlijke duo’s zijn gevormd in het kader van het programma Randstad Urgent. Met dit programma wordt de economische concurrentiepositie van de Randstad op een duurzame wijze versterkt. De ontwikkeling en ontsluiting van Almere is daarbij een belangrijk en urgent vraagstuk. Almere bouwt tussen 2010 en 2030 60.000 woningen. Door dit besluit wordt de Noordvleugel beter bereikbaar. In oktober 2007 koos het kabinet al voor een uitbreiding van de wegen A6, A1, A9 en A10-Oost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat