Almere verheugd over akkoord kabinet A6-A1-A10

B en W van Almere zijn zeer verheugd dat het Kabinet zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord over de afspraken tussen het Rijk en de regio over bereikbaarheid over weg en met openbaar vervoer.

A6 ter hoogte van de Hollandse Brug

Wethouder Adrie Duivesteijn (Ruimtelijke Ordening) geeft aan dat het kabinetsbesluit een historische doorbraak is. Het is een uniek besluit door het dubbelkarakter. Het kabinet heeft zich gelijktijdig uitgesproken over de aanpak van de wegeninfrastructuur op de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere (A1, A6, A9 en A10) als op korte termijn concrete besluiten aangekondigd voor de verbetering van het openbaarvervoer op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad. Vanaf 2009 zal daadwerkelijk de schop de grond ingaan voor de uitbreiding van de weginfrastructuur. Tevens is de verwachting dat voor 2013 het spoor is verdubbeld. De bereikbaarheid van Almere zal dan fors verbeterd zijn.

Einde aan fileprobleem

Hiermee wordt een einde gemaakt aan de fileproblemen. De uitbreiding van de infrastructuur zal de stad wezenlijk veranderen. Inzet is dat dit niet tot een ongewenste fysieke tweedeling van de stad zal leiden. De weg zal op een goede wijze stedebouwkundig worden opgenomen in de stad. Met name het deel tussen Haven en Stad ter hoogte van het Weerwater vraagt hierbij om uitgekiende maatregelen. De weg moet een onlosmakelijk deel van Almere worden, die ook zijn hoogtepunten kent. Een ervan kan bijvoorbeeld een bijzondere entree van de stad via de A6 zijn bij een dubbele Hollandse brug.

Uitbreiding mogelijk

Het kabinetsbesluit betekent tevens dat voor Almere nu letterlijk de weg open ligt om na te gaan denken over de verdere uitbreiding van de stad. Vanuit het rijk is de wens dat Almere in de periode tot 2030 met nog 60.000 woningen zal uitbreiden. Zonder een robuuste ontsluiting van Almere zou dit een onverantwoorde uitbreiding zijn. Bij de planvorming voor de mogelijk verdere uitbreiding wordt voortgegaan op het kostbare gedachtegoed van de founding fathers van Almere.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Almere