GS Zuid-Holland stellen begroting 2008 vast

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben de begroting 2008 vastgesteld. Zoals eerder in het coalitieakkoord was afgesproken, trekken GS komend jaar miljoenen euro’s extra uit voor beheer- en onderhoud van (vaar-)wegen, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aankoop van gronden om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te kunnen aanleggen.

Nieuw in de provinciale begroting is de gebruikmaking van prestatie-indicatoren. Daarmee kan jaarlijks worden nagegaan of de doelstellingen van het beleid zijn gehaald. Zo is in de nieuwe begroting precies te zien hoeveel hectares ‘groen’ jaarlijks zullen worden aangelegd of in welk tempo de provincie de wachtlijsten in de jeugdzorg gaat wegwerken. Met de nieuwe begrotingsopzet krijgen Provinciale Staten een beter instrument in handen om hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren.

Enkele doelstellingen uit de begroting 2008 die eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn:

 • Verwerving 775 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied (o.m. Krimpenerwaard, Bentwoud, Groenblauwe Slinger);
 • Inrichting van 435 hectare nieuw natuurgebied en recreatiegebied;
 • Drie procent meer reizigerskilometers busvervoer en openbaar vervoer over het water;
 • Twee tot vier procent meer overslag binnenvaart in Zuid-Holland;
 • 1.300 extra fietsenstallingen;
 • Twintig procent van het wagenpark aan openbaar vervoersbussen voldoet aan de duurzaamheidseisen (oplopend tot 80% in 2011);
 • Maatregelen genomen op zeven buscorridors om de doorstroming in de spits te bevorderen;
 • Herstructurering 150 hectare bedrijfsterreinen, veertig hectare nieuw bedrijfsterrein;
 • Wachttijd voor plaats in de jeugdzorg van negen naar maximaal acht weken terugbrengen (ondanks verwachte stijging van hulpvraag van tien procent), toewerkend naar maximaal vijf weken in 2011;
 • Uitbreiding capaciteit geïndiceerde jeugdzorg met tien plaatsen pleegzorg, acht dagbehandelingen en zeventig ambulant;
 • Uitbreiding capaciteit niet-geïndiceerde jeugdzorg met honderd plaatsen.

Er wordt gewerkt aan nieuwe wegen ter ontsluiting van woon- en recreatiegebieden en reconstructie van bestaande wegen voor verbetering van de doorstroomsnelheid en de verkeersveiligheid. Ook wordt gewerkt aan dynamisch verkeersmanagement en wordt er grootschalig onderhoud aan wegen gepleegd. In 2008 gaat het onder andere om investeringen in de volgende wegen:

 • N 217 (omleiding Stougjesdijk);
 • N 207 (overslagterminal Alphen aan den Rijn);
 • N 207 (Zuidwestelijke Randweg Gouda);
 • N 209 (Bleiswijk, Nieuwe hoefweg);
 • N 210 (wegvak Krimpenerwaard);
 • N 219 (omleiding Zevenhuizen);
 • N 222 (Westland, verlengde veilingroute);
 • N 470 (aanleg).

Bij de investeringen in het openbaar vervoer wordt onder andere gewerkt aan:

 • De ontwikkeling van buscorridors;
 • De Merwede-Lingelijn;
 • De RijnGouwelijn-Oost.

Verder zal de provincie een groot aantal actieprogramma’s opstellen die de komende collegeperiode zullen worden uitgevoerd, zoals:

 • Mooi Zuid-Holland;
 • Klimaat en Ruimte;
 • Energiebesparing en energiegebruik;
 • Omgevingslawaai;
 • Ruimte voor economie;
 • Innovatieprogramma;
 • Actieprogramma onderwijs en arbeidsmarkt.

De totale uitgaven van de provincie Zuid-Holland zijn voor 2008 begroot op 916 miljoen euro. Gedurende de collegeperiode 2008-2011 draagt Zuid-Holland 38 miljoen euro bij aan de zogeheten investeringsagenda van het Rijk (op een totaal van 200 miljoen euro van alle provincies gezamenlijk). De bijdrage voor 2008 is veertien miljoen euro, de daarop volgende jaren telkens acht miljoen euro.

Verder voert de provincie een bezuiniging door van zes miljoen euro door een aantal taken af te stoten. Over vier jaar moet een personeelsreductie van vijftien procent gerealiseerd zijn. De bezuiniging kan met natuurlijk verloop worden opgevangen. De voorbereidingen van deze operatie ‘Organisatie van de toekomst’ zijn momenteel in volle gang. Het terugbrengen van het aantal Statenleden van 83 naar 55 – geëffectueerd na de Statenverkiezingen van maart – heeft een kostenbesparing opgeleverd van 285.000 euro op de begroting van 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

GS Zuid-Holland stellen begroting 2008 vast | Infrasite

GS Zuid-Holland stellen begroting 2008 vast

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben de begroting 2008 vastgesteld. Zoals eerder in het coalitieakkoord was afgesproken, trekken GS komend jaar miljoenen euro’s extra uit voor beheer- en onderhoud van (vaar-)wegen, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aankoop van gronden om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te kunnen aanleggen.

Nieuw in de provinciale begroting is de gebruikmaking van prestatie-indicatoren. Daarmee kan jaarlijks worden nagegaan of de doelstellingen van het beleid zijn gehaald. Zo is in de nieuwe begroting precies te zien hoeveel hectares ‘groen’ jaarlijks zullen worden aangelegd of in welk tempo de provincie de wachtlijsten in de jeugdzorg gaat wegwerken. Met de nieuwe begrotingsopzet krijgen Provinciale Staten een beter instrument in handen om hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren.

Enkele doelstellingen uit de begroting 2008 die eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn:

 • Verwerving 775 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied (o.m. Krimpenerwaard, Bentwoud, Groenblauwe Slinger);
 • Inrichting van 435 hectare nieuw natuurgebied en recreatiegebied;
 • Drie procent meer reizigerskilometers busvervoer en openbaar vervoer over het water;
 • Twee tot vier procent meer overslag binnenvaart in Zuid-Holland;
 • 1.300 extra fietsenstallingen;
 • Twintig procent van het wagenpark aan openbaar vervoersbussen voldoet aan de duurzaamheidseisen (oplopend tot 80% in 2011);
 • Maatregelen genomen op zeven buscorridors om de doorstroming in de spits te bevorderen;
 • Herstructurering 150 hectare bedrijfsterreinen, veertig hectare nieuw bedrijfsterrein;
 • Wachttijd voor plaats in de jeugdzorg van negen naar maximaal acht weken terugbrengen (ondanks verwachte stijging van hulpvraag van tien procent), toewerkend naar maximaal vijf weken in 2011;
 • Uitbreiding capaciteit geïndiceerde jeugdzorg met tien plaatsen pleegzorg, acht dagbehandelingen en zeventig ambulant;
 • Uitbreiding capaciteit niet-geïndiceerde jeugdzorg met honderd plaatsen.

Er wordt gewerkt aan nieuwe wegen ter ontsluiting van woon- en recreatiegebieden en reconstructie van bestaande wegen voor verbetering van de doorstroomsnelheid en de verkeersveiligheid. Ook wordt gewerkt aan dynamisch verkeersmanagement en wordt er grootschalig onderhoud aan wegen gepleegd. In 2008 gaat het onder andere om investeringen in de volgende wegen:

 • N 217 (omleiding Stougjesdijk);
 • N 207 (overslagterminal Alphen aan den Rijn);
 • N 207 (Zuidwestelijke Randweg Gouda);
 • N 209 (Bleiswijk, Nieuwe hoefweg);
 • N 210 (wegvak Krimpenerwaard);
 • N 219 (omleiding Zevenhuizen);
 • N 222 (Westland, verlengde veilingroute);
 • N 470 (aanleg).

Bij de investeringen in het openbaar vervoer wordt onder andere gewerkt aan:

 • De ontwikkeling van buscorridors;
 • De Merwede-Lingelijn;
 • De RijnGouwelijn-Oost.

Verder zal de provincie een groot aantal actieprogramma’s opstellen die de komende collegeperiode zullen worden uitgevoerd, zoals:

 • Mooi Zuid-Holland;
 • Klimaat en Ruimte;
 • Energiebesparing en energiegebruik;
 • Omgevingslawaai;
 • Ruimte voor economie;
 • Innovatieprogramma;
 • Actieprogramma onderwijs en arbeidsmarkt.

De totale uitgaven van de provincie Zuid-Holland zijn voor 2008 begroot op 916 miljoen euro. Gedurende de collegeperiode 2008-2011 draagt Zuid-Holland 38 miljoen euro bij aan de zogeheten investeringsagenda van het Rijk (op een totaal van 200 miljoen euro van alle provincies gezamenlijk). De bijdrage voor 2008 is veertien miljoen euro, de daarop volgende jaren telkens acht miljoen euro.

Verder voert de provincie een bezuiniging door van zes miljoen euro door een aantal taken af te stoten. Over vier jaar moet een personeelsreductie van vijftien procent gerealiseerd zijn. De bezuiniging kan met natuurlijk verloop worden opgevangen. De voorbereidingen van deze operatie ‘Organisatie van de toekomst’ zijn momenteel in volle gang. Het terugbrengen van het aantal Statenleden van 83 naar 55 – geëffectueerd na de Statenverkiezingen van maart – heeft een kostenbesparing opgeleverd van 285.000 euro op de begroting van 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland