Forse investeringen infrastructuur Zuid-Holland

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur 2008-2011 vastgesteld

Den Haag – De provincie Zuid-Holland zet de komende vier jaar ruim 800 miljoen euro in voor infrastructurele projecten. Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI), dat is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het geld wordt besteed aan wegen en fietspaden, maar ook aan openbaar vervoervoorzieningen, vaarwegen en verkeersveiligheid. Naast investeringen voor de komende vier jaar geeft het MPI een doorkijk naar de mogelijkheden voor financiering van projecten tot 15 jaar na nu. Hierin zijn onder meer de RijnGouwelijn-West en de ontsluiting van de Zuidplaspolder opgenomen.

Het MPI is een toelichting op programma 2 van de provinciale Begroting 2008-2011, Integrale Bereikbaarheid. Het is een planningsinstrument dat jaarlijks wordt vastgesteld, waarin uitgaven en inkomsten voor de verschillende infrastructurele projecten staan weergegeven. Met de voorgenomen investeringen wil de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie Zuid-Holland vergroten. In het MPI zijn grote projecten opgenomen, zoals de reconstructie van de N 210 in de Krimpenerwaard, de RijnGouwelijn-Oost en de uitbreiding van de Julianasluis bij Gouda, maar ook vele kleinere projecten, zoals rotondes, fietspaden en faciliteiten bij OV-haltes.

Financiële impuls Coalitieakkoord

In het MPI is de financiële impuls voor de bereikbaarheid uit het Coalitieakkoord 2007-2011 verwerkt. Het gaat om ruim 400 miljoen euro aan projecten voor het intensiveren van openbaar vervoer, het optimaliseren van wegen, vaarwegen en fietspaden en het realiseren van ketenmobiliteit.

Ten opzichte van het vorige MPI 2007 t/m 2021 is op de langere termijn investeringsruimte vrijgekomen, omdat een aantal projecten is versneld via de impuls van het Coalitieakkoord. In de doorkijk van het MPI tot 2022 is ervoor gekozen deze ruimte te reserveren voor de provinciale bijdrage aan de RijnGouwelijn-West en voor bijdragen aan de ontsluiting van de ruimtelijke ontwikkelingen in de Zuidplaspolder.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland