ORAM blij met opname sluizen IJmuiden in MIRT 2008

Amsterdam – De uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen een delegatie van bestuurders en bedrijfsleven uit de regio en minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) over de sluizen bij IJmuiden zijn goed vertaald in het nieuwe MIRT, het Meerjaren Investeringsprogramma voor Ruimte en Transport. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere Verkenningen door regio en rijk. De ondernemersvereniging ORAM, onder meer brancheorganisatie voor de Amsterdamse Havens, ziet dit als een erkenning van het ontwikkelingspotentieel van de haven.

De havens in het Noordzeekanaalgebied zijn de afgelopen jaren fors gegroeid. Ook de toekomst ziet er gunstig uit. De overslag stijgt in vrijwel alle havens in de kustzone tussen Le Havre en Hamburg, een gevolg van de economische groei in de EU en van het uitplaatsen van productie naar anderen landen (met name in het Verre Oosten). Binnen deze algemene stijging is er ook sprake van een relatieve groei van het marktaandeel van de Amsterdamse Havens in een aantal ladingcategorieën.

De regio is al langer van mening dat het noodzakelijk is om de sluiscapaciteit uit te breiden, om zo de groei te kunnen accommoderen. Samen met het rijk zal nu onderzocht worden hoe de zeezijdige congestieproblematiek het best kan worden opgelost. Hierbij zal ook op de gevolgen voor de achterlandverbindingen gelet worden: hoe kunnen deze de groei van lading verwerken die door een grotere sluiscapaciteit in de regio aan land zal komen.

Ook de aanleg van een walradarsysteem langs het Noordzeekanaal, het baggeren van het Noordzeekanaal en het aanpakken van knelpunten in de vaarwegen van en naar het gebied (Zaan, IJsselmeer, Amsterdam-Rijnkanaal) kunnen in het licht gezien worden van de groei van goederenoverslag in het Noordzeekanaalgebied en van de opkomst van het vervoer over de binnenwateren. ORAM is van mening dat ook geïnvesteerd moet worden in het oplossen van bottlenecks voor het goederenvervoer per spoor en hoopt dat hiervoor in de toekomst voldoende financiën worden vrijgemaakt.

Investeringen in wegen zijn niet alleen voor de havens noodzakelijk, maar zijn van levensbelang voor de ontwikkeling van alle sectoren van de regionale economie. In dat kader dringt ORAM aan op snelle aanleg van de Tweede Coentunnel/Westrandweg, haast met het repareren van de procedures voor verbreding van de A4 en op snelle besluitvorming over de A6-A9 verbinding en het Dokmodel voor de Zuidas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ondernemersvereniging ORAM

ORAM blij met opname sluizen IJmuiden in MIRT 2008 | Infrasite

ORAM blij met opname sluizen IJmuiden in MIRT 2008

Amsterdam – De uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen een delegatie van bestuurders en bedrijfsleven uit de regio en minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) over de sluizen bij IJmuiden zijn goed vertaald in het nieuwe MIRT, het Meerjaren Investeringsprogramma voor Ruimte en Transport. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere Verkenningen door regio en rijk. De ondernemersvereniging ORAM, onder meer brancheorganisatie voor de Amsterdamse Havens, ziet dit als een erkenning van het ontwikkelingspotentieel van de haven.

De havens in het Noordzeekanaalgebied zijn de afgelopen jaren fors gegroeid. Ook de toekomst ziet er gunstig uit. De overslag stijgt in vrijwel alle havens in de kustzone tussen Le Havre en Hamburg, een gevolg van de economische groei in de EU en van het uitplaatsen van productie naar anderen landen (met name in het Verre Oosten). Binnen deze algemene stijging is er ook sprake van een relatieve groei van het marktaandeel van de Amsterdamse Havens in een aantal ladingcategorieën.

De regio is al langer van mening dat het noodzakelijk is om de sluiscapaciteit uit te breiden, om zo de groei te kunnen accommoderen. Samen met het rijk zal nu onderzocht worden hoe de zeezijdige congestieproblematiek het best kan worden opgelost. Hierbij zal ook op de gevolgen voor de achterlandverbindingen gelet worden: hoe kunnen deze de groei van lading verwerken die door een grotere sluiscapaciteit in de regio aan land zal komen.

Ook de aanleg van een walradarsysteem langs het Noordzeekanaal, het baggeren van het Noordzeekanaal en het aanpakken van knelpunten in de vaarwegen van en naar het gebied (Zaan, IJsselmeer, Amsterdam-Rijnkanaal) kunnen in het licht gezien worden van de groei van goederenoverslag in het Noordzeekanaalgebied en van de opkomst van het vervoer over de binnenwateren. ORAM is van mening dat ook geïnvesteerd moet worden in het oplossen van bottlenecks voor het goederenvervoer per spoor en hoopt dat hiervoor in de toekomst voldoende financiën worden vrijgemaakt.

Investeringen in wegen zijn niet alleen voor de havens noodzakelijk, maar zijn van levensbelang voor de ontwikkeling van alle sectoren van de regionale economie. In dat kader dringt ORAM aan op snelle aanleg van de Tweede Coentunnel/Westrandweg, haast met het repareren van de procedures voor verbreding van de A4 en op snelle besluitvorming over de A6-A9 verbinding en het Dokmodel voor de Zuidas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ondernemersvereniging ORAM