Reactie NS President-directeur Aad Veenman op Rijksbegroting

Utrecht – "De kabinetsambitie van een duurzame reizigersgroei van 5 procent per jaar kan niet worden gehaald zonder structurele uitbreiding van de capaciteit op het spoor. Daar is volgens ons tot 2020 minstens 8 miljard voor nodig. In deze begroting is niet terug te zien dat daar in deze kabinetsperiode voldoende geld voor wordt gereserveerd."

"Het is nu al krap op het spoor, er is volgend jaar al meer capaciteit nodig voor onderhoud, voor goederenvervoer en voor personenvervoer dan beschikbaar is. Bij 5 procent groei per jaar loopt het over twee jaar vast en zal de kwaliteit eronder lijden. Concreet betekent dat voor reizigers: meer volle treinen in de spits en mensen die achterblijven op perrons. Reizigers die we nu winnen voor de trein gaan we dan weer verliezen aan de auto.

Als je vandaag een besluit neemt, duurt het zeker 7-10 jaar voor het spoor in gebruik kan worden genomen. We richten onze hoop daarom op de capaciteitsanalyse en het actieplan die het kabinet 19 november bekend maken en hopen dat de nodige middelen alsnog worden gereserveerd voor spoorinfrastructuur op de middellange en lange termijn. Wij zijn zelf bereid 3,5 miljard te investeren in treinen en stations om meer mensen te vervoeren, op voorwaarde dat het kabinet mee investeert.

Positief vinden we de investeringen op de korte termijn in verbeteren van kwaliteit van perrons en stations en met name in parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij stations. Dat is erg noodzakelijk."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen