Kaderovereenkomst Masterplan Mobiliteit Antwerpen goedgekeurd

Nieuwe projectinformatie nu online

Antwerpen – Op 2 maart 2007 keurde de Vlaamse regering de kaderovereenkomst met BAM goed. Deze kaderovereenkomst legt behalve de financieringsvoorwaarden ook de uitvoeringstijdlijn van de Masterplanwerken vast.

Op www.antwerken.be
vindt u deze nieuwe uitvoeringstijden van de verschillende projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Masterplan Mobiliteit Antwerpen