Ombouw N261 Waalwijk-Tilburg

’-Hertogenbosch – De provinciale weg N261 tussen Waalwijk en Tilburg wordt steeds drukker. Dit is slecht voor de economische ontwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De Provincie gaat nu de noodzakelijke grondverwerving starten. Tevens heeft de Provincie ervoor gekozen om het werk innovatief aan te besteden via een PPS-contructie (publiek private samenwerking). Het betreft een zogenaamd Design, Build, Maintain contract. Hierbij zorgt de aannemer voor het ontwerp, (om-)bouw en onderhoud voor 15 jaar. Veel zaken die traditioneel bij de opdrachtgever liggen worden nu bij de markt (aannemer) gelegd. Voorbeelden zijn het definitieve ontwerp en het verkeersmanagement. Volgens planning start de ombouw in 2010 en duurt maximaal 4 jaar.

Verkeersproblemen
De aannemer krijgt hierbij niet de vrije hand, maar moet voldoen aan een aantal voorwaarden die vooraf zijn vastgelegd in een Programma van Eisen. Dit programma wordt zodanig opgezet dat de verkeersproblemen, die zich recent bij onderhoudswerken aan de N261 hebben voorgedaan, worden voorkomen. Een voorwaarde is dat de N261 tijdens de ombouw over 2 maal 2 rijstroken moet beschikken, behalve als de verkeersintensiteit zo laag is dat reductie of zelfs afsluiting mogelijk is. Het is aan de aannemer om uit te zoeken hoe daar het best aan voldaan kan worden.

Bestuurlijk overleg
Maandag 22 januari 2007 heeft er in het Provinciehuis een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de N261. Deelnemers waren wethouder Groos van gemeente Waalwijk, Burgemeester Aarts en wethouder Bisselink van gemeente Loon op Zand, wethouder Aarts van gemeente Tilburg, directievoorzitter Van der Zijl van de Efteling en gedeputeerde Janse de Jonge van de Provincie. Dit bestuurlijk overleg komt zo vroeg in de procedure om de verkeersproblemen die ontstonden door werkzaamheden op de N261 in november/december 2006 te voorkomen.

Stand van zaken
Eind 2005 heeft de Provincie besloten dat de gehele N261 omgebouwd wordt tot een ongelijkvloerse autoweg met 2 maal 2 rijstroken. In 2006 is het ontwerp verder uitgewerkt. In december 2006 is aan de betrokken gemeenten Waalwijk en Loon op Zand gevraagd de bestemmingsplanprocedure in gang te zetten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant