Nederland ontvangt 1,2 miljard euro uit KP6 van EU

Den Haag – Nederlandse partijen hebben ruim 1,2 miljard euro ontvangen uit het Zesde Kaderprogramma (KP6) van de EU. Hierdoor is Nederland netto-ontvanger op dit deel van de Europese begroting dat beschikt over een budget van 17,5 miljard euro. Dat blijkt uit de eindrapportage van het programma die op 13 februari 2007 werd gepresenteerd. De presentatie vond plaats op het KP7-congres waar de aftrap plaatsvond voor het nieuwe Zevende Kaderprogramma (KP7). Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) en minister Van der Hoeven (Onderwijs) namen de resultaten in ontvangst.

Het kaderprogramma is het belangrijkste EU-instrument voor financiering van onderzoek en technologische ontwikkeling. Het voornaamste doel is oplossing van economische en maatschappelijke vraagstukken en versterking van het concurrentievermogen van Europa. Met het geld zijn projecten gerealiseerd die zorgen voor nieuwe producten, zoals software die ambulancemedewerkers de mogelijkheid geeft tijdens de rit patiëntinformatie door te sturen naar het ziekenhuis. Ook werd gewerkt aan een medicijn tegen SARS en de behandeling van hersentumoren en agressieve vormen van prostaatkanker.

Meer dan 3.700 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en individuele onderzoekers hebben aan KP6 meegedaan. De deelnemende bedrijven begeven zich vooral op de terreinen Lucht- en Ruimtevaart, Nanotechnologie, Transport en Energie. Universiteiten vooral op de terreinen Genomica en Biotechnologie en Klimaat. De slaagkans voor een subsidieaanvraag bedroeg in Nederland 34%. Dat ligt boven het Europees gemiddelde van 20%. Nederland was bij 7,5% van de projecten betrokken als coördinator.

KP7 loopt van 2007 tot en met 2013 en heeft een budget van € 50,5 miljard euro. Een belangrijke rol is weggelegd voor samenwerkingsprojecten van kennisinstellingen, universiteiten en bedrijfsleven uit diverse lidstaten. Hiervoor is ruim € 32 miljard beschikbaar. Om de deelname van bedrijven te bevorderen is 15% van dit bedrag bedoeld voor samenwerkingsprojecten met het MKB.

Nieuw zijn de Joint Technology Initiatives (JTI) en de European Research Council (ERC). JTI’s zijn publiek-private samenwerkingsvormen die strategisch onderzoek op technologiegebied uitvoeren. De ERC is erop gericht getalenteerde wetenschappers aan te trekken en voor Europa te behouden. Voor het financieren van excellent onderzoek is € 7,5 miljard uitgetrokken. KP7 richt zich ook op betere loopbaanvooruitzichten voor talentvolle Europese onderzoekers (€ 4,7 miljard). Daarnaast is er meer aandacht voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (€ 4,1 miljard) en de ontwikkeling van kernfusie als toekomstige energiebron (€ 1,9 miljard) .

Tijdens het KP7-congres in Den Haag kregen Nederlandse organisaties informatie over het belang van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en hoe zij hier optimaal gebruik van kunnen maken. Het congres werd georganiseerd door EG-Liaison, onderdeel van SenterNovem en het expertisecentrum van de overheid voor het kaderprogramma. Nederland heeft zich nadrukkelijk ingezet voor minder Europese bureaucratie bij de uitvoering. Als gevolg hiervan wordt deelname aan KP7 ook daadwerkelijk eenvoudiger.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken