Zes genomineerden ProRail prijsvraag

‘hoe krijgen we meer reizigers tegen lagere kosten op regiolijnen?’

Utrecht – Maandag 4 december 2006 zijn de genomineerde ideeën bekend gemaakt van de tweede ProRail prijsvraag. Dit jaar was de vraag: Hoe krijgen we op regionale lijnen meer reizigers in de trein tegen lagere kosten? In totaal hebben 59 inzenders oplossingen aangedragen waarvan er zes zijn genomineerd. De genomineerden zijn: DeltaRail, Strukton Railinfra, RVDB/Lightrail, Arcadis Infra BV, Lloyd’s Register Rail en Arco Sierts.

De genomineerden gaan nu door naar de tweede ronde en mogen op kosten van ProRail hun ideeën verder uitwerken. De uiteindelijke winnaar wordt in het voorjaar van 2007 bekendgemaakt en mag zijn plan dan in de praktijk brengen. Voor iedere nominatie stelt ProRail €20.000 beschikbaar om het idee verder uit te werken.

Nominaties DeltaRail en de heer Sierts
De inzending van Deltarail (voorheen AEA Technology) is door de jury beoordeeld als een sterke en interessante vertegenwoordiger binnen het thema marktdenken. De focus komt in deze oplossing meer bij de regio te liggen met kennis en expertise van ProRail als ondersteunend element. Ook de inzending van de heer Sierts ziet de oplossing in marktdenken op regionaal niveau en komt met een concreet verbeterplan voor twee regiolijnen. Beide inzenders stellen het marktgericht denken op regionaal niveau centraal. De jury heeft beide inzenders gecombineerd tot één nominatie.

Nominatie Strukton Railinfra
Deze inzender wil het vervoer, beheer en onderhoud op regionaal niveau in één organisatie onderbrengen. Juridisch is het echter niet mogelijk om een consortium op te richten waarin de beheer- en vervoersconcessies worden geïntegreerd. Toch kan het waardevol zijn om te onderzoeken of het mogelijk is het beheer en vervoer op lokaal niveau anders te organiseren. De jury zoekt naar een antwoord of er met elkaar andere samenwerkingsvormen kunnen worden gevonden die lagere kosten met zich meebrengen en klantattractiviteit verhogen.

Nominaties RVDB/Lightrail en Arcadis Infra BV
Er waren meerdere plannen die hybride voertuigen centraal stellen. Deze zijn echter kostbaar en onderhoudsintensief. De jury zag wel mogelijkheden bij de inzendingen die zich alleen op de tram concentreren. De tram valt namelijk onder een andere regelgeving, wat mogelijkheden kan bieden. Wel is het de vraag of het goederenvervoer juridisch gezien ook onder het tramregime kan en mag vallen. De jury hoopt hierop een antwoord te krijgen in de uitwerkingsfase. De inzendingen van RVDB en Arcadis zijn gecombineerd tot één nominatie.

Nominatie Lloyd’s Register Rail
De beste vertegenwoordiger in het thema techniek is Lloyd’s Register Rail. Een frequentieverhoging is nu niet mogelijk vanwege veiligheidsverordeningen. De inzender heeft zich de volgende vraag gesteld: ‘Is het mogelijk een aantal belemmeringen weg te nemen zodat je de vervoersmarkt toch meer kunt bieden’. Door het idee overwegveiligheid van Lloyd’s Register Rail te nomineren hoopt de jury een antwoord op deze vraag te krijgen.

Jury ProRail Prijsvraag
De vijfkoppige jury bestaat uit:

  • Gerlach Cerfontaine, President en CEO Schiphol Group
  • Marijke van Haaren, Gedeputeerde Gelderland
  • Bert Klerk, Raad van Bestuur ProRail
  • Tjibbe Stelwagen, voormalig NS-directeur
  • Margot Weijnen, TU Delft en lid innovatieplatform

Aanleiding
Als beheerder van onder andere de regionale spoorinfrastructuur wil ProRail de regio’s helpen om de waarde van deze lijnen voor de mobiliteit te vergroten. Uiteraard op een betrouwbare, veilige en innovatieve wijze en in samenwerking met klanten en partners.

Mobiele werkplaats (winnaar eerste prijsvraag)
In 2005 was het plan voor de Mobiele Werkplaats de prijswinnaar. Inmiddels is de Mobiele Werkplaats zomer 2006 in gebruik genomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail