ALSTOM rond herstructurering succesvol af

Saint Ouen Cedex, Frankrijk – ALSTOM heeft in het fiscale jaar 2005/06 de gestelde doelen bereikt: een brutomarge van 5,6 %, een positieve vrije cashflow van € 525 miljoen en een nettowinst van € 178 miljoen. De realisatie van deze doelstellingen markeert de afronding van de herstructurering van de groep. Nu de verkoop van de divisie Marine aanstaande is, kan de onderneming zich weer gaan richten op haar kernactiviteiten: energieopwekking (Power) en railtransport (Transport). Met de aankoop van een 21%-belang in ALSTOM door Bouygues als referentieaandeelhouder, gecombineerd met een brede commerciële en operationele overeenkomst, kan ALSTOM er zeker van zijn dat langdurig en volledig kan worden geprofiteerd van een uitgebreid aanbod aan technologieproducten, een sterke internationale basis en groei op de betreffende markten.

Duurzame activiteiten en verbetering van operationele prestaties
Het aantal orders is op vergelijkbare basis (1) met 8% gestegen naar € 15,3 miljard, waarmee het totaal aan openstaande orders uitkomt op € 27 miljard (+9%), op de wereldwijd groeiende markten bij sterk contrasterende situaties binnen de geografische regio’s. In de divisie Power werd een scherpe stijging van het aantal orders geregistreerd in het fiscale jaar terwijl de orderportefeuille in de divisie Transport wereldwijd stabiel op een hoog niveau is gebleven.
(1) Bij gelijkblijvende omvang en wisselkoersen

Deze sterke activiteit over het fiscale jaar 2005/06 heeft geleid tot een omzet van €13,4 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van de vergelijkbare periode van het vorige jaar. De omzetgroei was met name sterk in Power Turbo-Systems / Power Environment (+17%) na het herstel van de orderportefeuille in de afgelopen twee jaar.

Deze verbetering van de performance blijkt uit een stijging van de inkomsten uit operaties met 73%, op vergelijkbare basis €746 miljoen ten opzichte van €430 miljoen over 2004/05, waardoor de brutomarge van de groep is gestegen naar 5,6% ten opzichte van 3.5% voor 2004/05. Alle divisies leverden een bijdrage aan deze verbetering: Power Turbo-Systems / Power Environment noteerde een brutomarge van 2% ten opzichte van een negatieve marge van 2,3% in 2004/05; Power Service bevestigde de hoge winstgevendheid en overtrof het gestelde doel met een marge van 15,5% en Transport verhoogde de eigen marge naar 6,3% ten opzichte van 4% in 2004/05. Deze verbeteringen zijn bereikt dankzij een strenge orderselectie en hogere volumes evenals kostenbesparingen en verbeterde projectuitvoering.

Terugkeer naar winstgevendheid en een sterkere financiële positie
De winstgevendheid van ALSTOM is sterk verbeterd met een nettowinst van €178 miljoen over het fiscale jaar 2005/06 ten opzichte van een nettoverlies van € 628 miljoen over 2004/05.

De vrije cashflow nam ook aanzienlijk toe naar €525 miljoen in 2005/06 ten opzichte van €77 miljoen in 2004/05, dankzij het gecombineerde effect van een beter operationeel resultaat, aanhoudende vermindering van het vereiste werkkapitaal in alle divisies en een lagere cash outflow in verband met eerdere problemen met GT24/GT26 gasturbines (€115 miljoen versus €366 miljoen in 2004/05).

De structuur van de balans wordt sterker. De nettoschuld is afgenomen naar €1,25 miljard op 31 maart 2006 vanaf een niveau van €1,65 miljard op 1 april 2005 door opbrengsten uit afstotingen en een positieve vrije cashflow. Door de nettowinst liep het eigen vermogen op naar €1,84 miljard op 31 maart 2006 ten opzichte van €1,58 miljard op 1 april 2005. Als gevolg hiervan daalde de gearing (verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen) van 104% naar 68% op 31 maart 2006.

Nieuwe dynamiek op basis van winstgevende groei
In het fiscale jaar 2005/06 heeft ALSTOM het actieplan voltooid dat drie jaar geleden in gang werd gezet. De zakelijke activiteit is terug op een normaal peil; de problemen met GT24/GT26 gasturbines zijn opgelost en nieuwe machines zijn verkocht; de reorganisatieprogramma’s zijn vrijwel afgerond; de uitvoering van contractactiviteiten is zeer sterk verbeterd met de invoering van een betere organisatie, meer effectieve managementmethoden en strengere controles. De financiële positie is aanzienlijk versterkt door de invoering van een financieringsprogramma dat de financiële vraag van de onderneming tot aan juli 2008 zou moeten dekken.

De verkoop van Chantiers de l’Atlantique aan Aker Yards is naar verwachting eind mei 2006 afgerond. De andere verkopen, waarvoor de Europese Commissie toestemming heeft verleend en die een bedrag van €1,5 miljard vertegenwoordigen, zijn inmiddels voltooid of verkeren in het eindstadium. Tussen Bouygues en ALSTOM is een principeovereenkomst gesloten voor het oprichten van een joint venture op het gebied van waterkracht die in werking zal treden zodra goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen en overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende ondernemingsraden. In belangrijke landen (China, India, Rusland) zijn samenwerkingsverbanden aangegaan om de positie van de groep te versterken en de ontwikkeling van de onderneming te versnellen.

ALSTOM maakte op 27 april 2006 bekend dat een kaderovereenkomst met Bouygues was afgesloten voor operationele en commerciële samenwerking die het zakelijke aanbod en de operationele prestaties van beide partners zou moeten versterken. Naast deze kaderovereenkomst zal de aankoop door Bouygues van het 21%-belang in ALSTOM dat op dit moment nog in handen is van de Franse staat, welke aankoop afhankelijk is van goedkeuring door de Europese Commissie en de afronding van de verkoop van de divisie Marine, de onderneming de langetermijn referentieaandeelhouder verschaffen die vereist is voor de toekomstige stabiliteit.

Patrick Kron, voorzitter en CEO van ALSTOM, benadrukte dat “de groep zich nu in een goede uitgangspositie bevindt om ten volle te kunnen profiteren van het brede aanbod aan technologieën en de sterke positie in infrastructuurmarkten met een krachtig groeipotentieel. ALSTOM gaat nu een nieuwe fase in die wordt gekenmerkt door winstgevende groei. Een groei die zal worden versterkt door de samenwerking met Bouygues. In dit licht moet de brutomarge van ALSTOM in het fiscale jaar 2007/08 7% kunnen halen, aan de bovenkant van de eerder aangekondigde streef-range dus, bij 8% voor de combinatie van de twee sectoren Power Turbo-Systems / Power Environment en Power Service en 7% voor de sector Transport. Het hoge niveau aan gegenereerde liquiditeit moet de onderneming in staat stellen de schulden verder te reduceren, de aandeelhouders te belonen en een programma van buitenlandse groei te initiëren door middel van zorgvuldig geselecteerde acquisities."

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op huidige plannen en voorspellingen door de directie van ALSTOM. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn van nature onderhevig aan een aantal belangrijke risico’s en onzekerheden (zoals beschreven in de door ALSTOM bij de Franse AMF ingediende documenten) waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de plannen, doelstellingen en verwachtingen zoals verwoord in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden dan ook alleen op het moment dat zij worden gedaan en ALSTOM is niet verplicht deze op enigerlei wijze aan te passen of te herzien op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen dan wel anderszins.

De Raad van Bestuur kwam op 16 mei 2006 bijeen en heeft het geconsolideerde jaarverslag voor het financiële jaar 2005/06 goedgekeurd.

De MD&A en de uitgebreide geconsolideerde jaarverslagen kunt u vinden op de website van ALSTOM op www.alstom.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ALSTOM Nederland