Compensatie OV extreem dure brandstof

Den Haag – Het IPO vraagt samen met Mobis (brancheorganisatie OV), de grote vier steden en de samenwerkende kaderwetgebieden de Tweede Kamer om compensatie voor de extreme stijging van de dieselolieprijs. De vier organisaties doen de oproep in een brief aan de Tweede-Kamercommissie voor verkeer en waterstaat omdat de tarieven in het OV van minister Peijs maar 2,62 procent mogen stijgen.

De brief geeft aan dat in deze prijsstijging de olieprijsstijging voor ruim 7 miljoen euro wordt gecompenseerd, terwijl de werkelijke kostenstijging wordt geschat op 62 miljoen euro, een stijging van 27 procent.

U kunt de brief aan de Tweede-Kamercommissie lezen op www.ipo.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)