Commissie Nouwen biedt rapport aan

Den Haag – De Commissie Nouwen heeft vandaag haar rapport aangeboden aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Zalm van Financiën. De commissie, ook wel het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit, is in oktober 2004 namens het Kabinet geïnstalleerd door de ministers Peijs en Zalm. Ze kregen de opdracht om met een gezamenlijk en breed gedragen advies te komen over een andere manier van betalen voor het gebruik van de weg door motorrijtuigen in Nederland.

De beide ministers gaan nog niet inhoudelijk in op de conclusies van het platform. Het rapport wordt verwerkt in deel drie van de Nota Mobiliteit die eind juni verschijnt. Deze nota stippelt in hoofdlijnen het nationaal verkeer- en vervoerbeleid uit tot 2020. Het Kabinet legt een besluit over de Nota Mobiliteit later voor aan de Kamer. Minister Peijs stuurt het rapport van de commissie Nouwen nu al ter informatie aan de Tweede Kamer.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief en de 7 bijlagen “Rapportage Platform Anders Betalen voor Mobiliteit” van 26 mei 2005 en kijk op www.andersbetalenvoormobiliteit.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat