Hoogspanningsmast

Aanpak krapte Amsterdams elektriciteitsnet moet helemaal anders

Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Amsterdam gaat samen met netbeheerders Liander en TenneT de gevolgen van het volgelopen elektriciteitsnet aanpakken. De taskforce wil onder meer de uitbreiding van de capaciteit van het net versnellen. Er wordt ook een beroep gedaan op grootverbruikers om realistisch te zijn in hun aanvragen voor stroom.

De taskforce wil verder de ruimte op het net beter verdelen en manieren bedenken om de congestieproblemen te verkleinen. Het elektriciteitsnet in Amsterdam loopt in hoog tempo op steeds meer plekken vast. Tegelijk met een nieuwe congestiemelding door Liander laten de drie betrokken partijen dus ook weten dat ze dit probleem gaan bestrijden. Want intussen is de situatie zo nijpend dat in Amsterdam de helft van de nieuwe grootverbruikers van stroom niet kan worden bediend.

“Onder deze toekomstige grootverbruikers zitten ook maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en aanvragen die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de stad. De ontwikkeling van Amsterdam komt daardoor steeds meer onder druk te staan”, windt Liander er geen doekjes om. En de krapte op het net zorgt ook nog eens voor een soort paniek, want er zijn de laatste tijd vier keer zoveel aanvragen door grootverbruikers ingediend dan in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was.

Rigoureus anders samenwerken

Zo kan het niet langer, legt wethouder Marieke van Doorninck uit. “Deze situatie vraagt om een rigoureus andere manier van samenwerken. We gaan niet langer vanuit ons eigen belang met elkaar onderhandelen. We hebben een gedeelde opgave en we moeten allemaal kijken wat we kunnen bijdragen aan de oplossing. Ik ga er daarbij ook vanuit dat de grote aanvragers uit de commerciële sector hun steentje bij gaan dragen. Door hun eigen aanvragen nog eens kritisch te bezien en samen te zoeken naar slimmere oplossingen.”

Alliander, de holding waaronder Liander valt, geeft aan dat er een antwoord moet komen op de extreem sterk gestegen vraag naar stroom in Amsterdam. Aan de uitbreiding van het net wordt hard gewerkt, maar dat kost tijd, aldus lid van de Raad van Bestuur Daan Schut. De schaarse capaciteit moet zo goed mogelijk worden verdeeld en de taskforce gaat daar een belangrijke rol in spelen. Maar dat alleen is niet genoeg, stelt Schut.

“We willen ook intensiever met het bedrijfsleven in gesprek. We zien dat er bedrijven zijn die veel meer capaciteit contracteren dan ze daadwerkelijk nodig hebben. We willen graag met deze bedrijven in gesprek over andere manieren om zekerheid te bieden.” Vanwege de grote vraag aan elektriciteit vanuit de haven zal Port of Amsterdam deelnemen aan de taskforce op de momenten dat het betreffende deel van de stad aan de orde is.

Doorbraken forceren

De samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en TenneT op het gebied van congestiemanagement bestaat al langer. Met de taskforce willen ze hier nog meer urgentie aan geven en waar mogelijk doorbraken forceren. De taskforce levert begin 2022 een eerste plan op. In dit plan zal staan hoe betrokken partijen versneld de nodige netuitbreidingen gaan realiseren en tijdelijke oplossingen gaan implementeren die ervoor zorgen dat ten tijde van congestie de ontwikkelingen in de stad zo min mogelijk stil komen te staan.

Auteur: Vincent Krabbendam

Aanpak krapte Amsterdams elektriciteitsnet moet helemaal anders | Infrasite
Hoogspanningsmast

Aanpak krapte Amsterdams elektriciteitsnet moet helemaal anders

Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Amsterdam gaat samen met netbeheerders Liander en TenneT de gevolgen van het volgelopen elektriciteitsnet aanpakken. De taskforce wil onder meer de uitbreiding van de capaciteit van het net versnellen. Er wordt ook een beroep gedaan op grootverbruikers om realistisch te zijn in hun aanvragen voor stroom.

De taskforce wil verder de ruimte op het net beter verdelen en manieren bedenken om de congestieproblemen te verkleinen. Het elektriciteitsnet in Amsterdam loopt in hoog tempo op steeds meer plekken vast. Tegelijk met een nieuwe congestiemelding door Liander laten de drie betrokken partijen dus ook weten dat ze dit probleem gaan bestrijden. Want intussen is de situatie zo nijpend dat in Amsterdam de helft van de nieuwe grootverbruikers van stroom niet kan worden bediend.

“Onder deze toekomstige grootverbruikers zitten ook maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en aanvragen die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de stad. De ontwikkeling van Amsterdam komt daardoor steeds meer onder druk te staan”, windt Liander er geen doekjes om. En de krapte op het net zorgt ook nog eens voor een soort paniek, want er zijn de laatste tijd vier keer zoveel aanvragen door grootverbruikers ingediend dan in de afgelopen tien jaar gebruikelijk was.

Rigoureus anders samenwerken

Zo kan het niet langer, legt wethouder Marieke van Doorninck uit. “Deze situatie vraagt om een rigoureus andere manier van samenwerken. We gaan niet langer vanuit ons eigen belang met elkaar onderhandelen. We hebben een gedeelde opgave en we moeten allemaal kijken wat we kunnen bijdragen aan de oplossing. Ik ga er daarbij ook vanuit dat de grote aanvragers uit de commerciële sector hun steentje bij gaan dragen. Door hun eigen aanvragen nog eens kritisch te bezien en samen te zoeken naar slimmere oplossingen.”

Alliander, de holding waaronder Liander valt, geeft aan dat er een antwoord moet komen op de extreem sterk gestegen vraag naar stroom in Amsterdam. Aan de uitbreiding van het net wordt hard gewerkt, maar dat kost tijd, aldus lid van de Raad van Bestuur Daan Schut. De schaarse capaciteit moet zo goed mogelijk worden verdeeld en de taskforce gaat daar een belangrijke rol in spelen. Maar dat alleen is niet genoeg, stelt Schut.

“We willen ook intensiever met het bedrijfsleven in gesprek. We zien dat er bedrijven zijn die veel meer capaciteit contracteren dan ze daadwerkelijk nodig hebben. We willen graag met deze bedrijven in gesprek over andere manieren om zekerheid te bieden.” Vanwege de grote vraag aan elektriciteit vanuit de haven zal Port of Amsterdam deelnemen aan de taskforce op de momenten dat het betreffende deel van de stad aan de orde is.

Doorbraken forceren

De samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en TenneT op het gebied van congestiemanagement bestaat al langer. Met de taskforce willen ze hier nog meer urgentie aan geven en waar mogelijk doorbraken forceren. De taskforce levert begin 2022 een eerste plan op. In dit plan zal staan hoe betrokken partijen versneld de nodige netuitbreidingen gaan realiseren en tijdelijke oplossingen gaan implementeren die ervoor zorgen dat ten tijde van congestie de ontwikkelingen in de stad zo min mogelijk stil komen te staan.

Auteur: Vincent Krabbendam