Groen licht voor windmolenparken op Noordzee

Foto: Ivo Ketelaar

25 maart 2015, wetsvoorstel

Windenergie op zee opwekken wordt makkelijker en betaalbaarder. Een ruime meerderheid steunt de plannen van minister Kamp (Economische Zaken) om drie parken aan te leggen in de Noordzee.

Nederland moet de overgang maken van fossiele energie naar duurzame energie. Daarover zijn binnen de EU afspraken gemaakt, die in Nederland in het energieakkoord zijn geland. Het aandeel duurzame energie moet in 2020 14% zijn, en in 2023 16%. Om dat te halen, wil het kabinet drie windmolenparken in de Noordzee aanleggen. “Het grootste infrastructurele project sinds de Deltawerken”, volgens Jan Vos (PvdA). In de praktijk blijken er wel belemmeringen te zijn voor het snel bouwen van windparken tegen lage kosten. Kamp wil die wegnemen door procedures te stroomlijnen en windparken volgens dezelfde standaarden aan te leggen. We moeten tempo maken, zo spoort Van Tongeren (GroenLinks) hem aan.

Procedures worden duidelijker
Op dit moment moeten vergunningen voor het bouwen van windmolenparken en subsidies voor het produceren van windenergie los van elkaar worden aangevraagd. Het is goed dat de minister vertraging voorkomt door deze voortaan aan elkaar te koppelen en door het aanwijzen van locaties met een kavelbesluit, zegt Van Veldhoven (D66), maar snellere procedures mogen volgens haar niet ten koste gaan van de inspraak. Dik (ChristenUnie) hoopt dat een duidelijke procedure onzekerheid bij investeerders in windparken wegneemt. Een gestandaardiseerde aanpak zorgt voor schaal- en financieringsvoordelen, zo verwacht Bosman (VVD).

TenneT moet netwerk op zee aanleggen
Het verbinden van toekomstige windparken op zee met het landelijke hoogspanningsnet is erg duur en moet daarom efficiënt plaatsvinden. Kamp wil de aanleg van een netwerk op zee daarom in een gestandaardiseerde vorm door TenneT laten uitvoeren. Daarvan verwacht hij een kostenbesparing van 3 miljard. Mulder (CDA) vindt dat bedrag onvoldoende onderbouwd. Smaling (SP) vraagt zich af of TenneT voldoende geld heeft om het netwerk op zee aan te leggen. Van Veldhoven wil weten hoe en aan wie de kosten van aanleg, beheer en onderhoud worden doorberekend.

Windmolens nadelig voor badplaatsen en natuur
Kamp benadrukt de voordelen van wind op zee, maar hij overtuigt niet alle woordvoerders. Klever (PVV) vindt het een verspilling van 18 miljard aan subsidies. Mulder verzet zich, net als Klever, tegen windparken binnen 12 mijl vanuit de kust vanwege de negatieve gevolgen voor het toerisme. Zoek naar mogelijkheden om bewoners en ondernemers in badplaatsen te compenseren, suggereert Smaling, zodat het draagvlak groter wordt. Ouwehand (PvdD) wijst op de negatieve effecten van windmolens op de natuur, vooral vanwege de geluidsoverlast. Op zich juicht zij duurzame energie uit wind toe, maar ze vraagt het kabinet ook om meer werk te maken van energiebesparing en vermindering van de vleesconsumptie.

De Kamer stemt 26 maart over het wetsvoorstel en de moties.

Naschrift van de redactie
Het Besluit Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee, indiener: H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken) is op 26-03-2015 aangenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tweede Kamer