Onderzoek ElaadNL: elektrificering bouw kan snel gaan

Hoogspanningsmast
Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Veel mobiel bouwmaterieel draait op diesel, maar de komende jaren kan er in Nederland op dat gebied een snelle elektrificatie plaatsvinden. Daar is echter wel een goede planning voor nodig, vooral met het oog op de laadinfrastructuur. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun Outlook Elektrisch Bouwen.

Het elektrifceren van graafmachines, betontrucks, overslagmachines en ander bouwmaterieel kan volgens de onderzoekers grote voordelen opleveren, waaronder een flinke reductie van de stikstofuitstoot door de bouw. De vraag naar groeiend bouwmaterieel neemt dan ook toe, terwijl de mogelijkheden op dat vlak ook verbeteren. De overstap van fossiel naar elektrisch aangedreven vindt niet alleen in Nederland plaats. Maar de onderzoekers verwachten wel dat de ontwikkeling in Nederland sneller zal gaan dan in andere landen omdat hier de roep om uitstootvrij bouwen het hardst klinkt.

Aanpassingen aan bouwproces

De onderzoekers van ElaadNL “zien perspectieven, mits er nu nagedacht wordt over de toekomstige energievraag voor het laden en de impact daarvan op het stroomnet. Er zijn aanpassingen nodig in het bouwproces om er zeker van te zijn dat de benodigde elektriciteit tijdig op de bouwlocatie voorhanden is.” Bij het bouwen van woningen en andere gebouwen is het dan bijvoorbeeld noodzakelijk dat de basisinfrastructuur van het elektriciteitsnet voortaan al vanaf de start beschikbaar is.

Volgens de Outlook is een flinke groei in elektrisch materieel in de bouw te verwachten. Daarbij is de timing van laadinfrastructuur en aanpassingen aan het onderliggende stroomnet essentieel. Het gaat dan niet om extra netcapaciteit, maar vooral om het eerder beschikbaar stellen van het vermogen om elektrisch bouwmaterieel te faciliteren. Maar dit vereist veranderingen in het proces en dat raakt netbeheerders, gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. En dat geldt voor woning- en projectbouw, water- en wegenbouw en bouwen buiten de bebouwde omgeving.

Loket

De onderzoekers van ElaadNL pleiten voor de komst van een loket waar bouwers snel de laadmogelijkheden kunnen toetsen alvorens de werkzaamheden te starten. Daarnaast zullen de betrokken partijen de ontwikkelingen rondom de elektrificatie van het zware en middelzware bouwmateriaal nauwlettend moeten volgen, bijvoorbeeld via initiatieven als De Groene Koers en Emissieloos Netwerk Infra, aldus de samenstellers van het rapport Outlook Elektrisch Bouwen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Vincent Krabbendam

Onderzoek ElaadNL: elektrificering bouw kan snel gaan | Infrasite

Onderzoek ElaadNL: elektrificering bouw kan snel gaan

Hoogspanningsmast
Foto: ProMedia / Dylan Metselaar

Veel mobiel bouwmaterieel draait op diesel, maar de komende jaren kan er in Nederland op dat gebied een snelle elektrificatie plaatsvinden. Daar is echter wel een goede planning voor nodig, vooral met het oog op de laadinfrastructuur. Dat concluderen onderzoekers van ElaadNL in hun Outlook Elektrisch Bouwen.

Het elektrifceren van graafmachines, betontrucks, overslagmachines en ander bouwmaterieel kan volgens de onderzoekers grote voordelen opleveren, waaronder een flinke reductie van de stikstofuitstoot door de bouw. De vraag naar groeiend bouwmaterieel neemt dan ook toe, terwijl de mogelijkheden op dat vlak ook verbeteren. De overstap van fossiel naar elektrisch aangedreven vindt niet alleen in Nederland plaats. Maar de onderzoekers verwachten wel dat de ontwikkeling in Nederland sneller zal gaan dan in andere landen omdat hier de roep om uitstootvrij bouwen het hardst klinkt.

Aanpassingen aan bouwproces

De onderzoekers van ElaadNL “zien perspectieven, mits er nu nagedacht wordt over de toekomstige energievraag voor het laden en de impact daarvan op het stroomnet. Er zijn aanpassingen nodig in het bouwproces om er zeker van te zijn dat de benodigde elektriciteit tijdig op de bouwlocatie voorhanden is.” Bij het bouwen van woningen en andere gebouwen is het dan bijvoorbeeld noodzakelijk dat de basisinfrastructuur van het elektriciteitsnet voortaan al vanaf de start beschikbaar is.

Volgens de Outlook is een flinke groei in elektrisch materieel in de bouw te verwachten. Daarbij is de timing van laadinfrastructuur en aanpassingen aan het onderliggende stroomnet essentieel. Het gaat dan niet om extra netcapaciteit, maar vooral om het eerder beschikbaar stellen van het vermogen om elektrisch bouwmaterieel te faciliteren. Maar dit vereist veranderingen in het proces en dat raakt netbeheerders, gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. En dat geldt voor woning- en projectbouw, water- en wegenbouw en bouwen buiten de bebouwde omgeving.

Loket

De onderzoekers van ElaadNL pleiten voor de komst van een loket waar bouwers snel de laadmogelijkheden kunnen toetsen alvorens de werkzaamheden te starten. Daarnaast zullen de betrokken partijen de ontwikkelingen rondom de elektrificatie van het zware en middelzware bouwmateriaal nauwlettend moeten volgen, bijvoorbeeld via initiatieven als De Groene Koers en Emissieloos Netwerk Infra, aldus de samenstellers van het rapport Outlook Elektrisch Bouwen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Auteur: Vincent Krabbendam