Hoogwaterbescherming

Vervolgonderzoeken voor de Dijkversterking Vlieland

De Omringdijk op Vlieland moet de komende jaren onder handen worden genomen. De aanleiding is de toekomstige verhoging van de zeespiegel door klimaatverandering en nieuwe veiligheidsnormen in Nederland. Het project Dijkversterking Vlieland bevindt zich nu in...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Afscheidsboek Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water heeft ter gelegenheid van de opheffing een boek gemaakt waarin zij terugblikt op de periode 2004-2018, met bijdragen van alle (oud)leden en (oud)secretarissen. Per 1 januari 2018 is de Adviescommissie Water opgeheven. Vanaf februari...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Tentoonstelling Icoon Afsluitdijk groot succes

Sinds de opening op 17 november 2017 hebben al duizenden mensen de spectaculaire tentoonstelling Icoon Afsluitdijk van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde bezocht. De populariteit is in de kerstvakantie zelfs zo groot, dat het werk...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Advies Grondwater

De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Grondwater. Het advies en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u downloaden via de website van de Adviescommissie WaterLees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Quickscan naar duurzaamheid in dijkversterkingsprojecten

Op de Markt- en Innovatiedag Waterschappen 2017 is de quickscan Duurzaamheid in (de uitvraag van) HWBP-projecten gepresenteerd. Dit door het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de Vereniging van Waterbouwers en Tauw opgestelde rapport kan worden gebruikt om een extra...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Zandsuppleties Waddeneilanden deels stilgelegd

De suppletiewerkzaamheden in het kader van het project Kustlijnzorg op Texel, Ameland en Vlieland liggen voorlopig deels stil. Rijkswaterstaat vindt dat de voorgang van de werkzaamheden niet overeenkomt met wat er in het contract is...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite
Oosterbeek Waal Nederrijn. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Ruimte voor de Rivier wint Landschapsarchitectuurprijs

Vrijdag 29 september 2017 heeft het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier de Bijhouwersprijs 2017 in ontvangst genomen. De Bijhouwerprijs, een prestigieuze prijs voor landschapsarchitectuur, omvat een geldbedrag van € 25.000,– en wordt eens in de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite

Kabinet gaat door met wereldwijde inzet waterexperts

De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren actief. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Melanie...Lees verder
|Reageer|door: Redactie Infrasite