Online bijeenkomst over emissieloos bouwen en aanbesteden

Bord werk in uitvoering
Foto: Vincent Krabbendam / ProMedia

Het gesprek over emissieloos bouwen en aanbesteden dat in december 2020 in gang werd gezet, krijgt op vrijdag 18 juni een vervolg. Platform WOW verzorgt dan van 09.30 tot 11.00 uur een online bijeenkomst.

Deze begint met experts uit het veld van weg- en waterbeheer en bouw die vertellen onder meer vertellen hoe je nu al aan de slag kan met emissiebeperkende maatregelen. Daar is namelijk meer in mogelijk dan alleen elektrisch materieel inzetten. Jan Baltissen van Rijkswaterstaat en Lieuwe Gietema van Ballast Nedam bespreken hun rollen als opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarna gaan zij met de experts uit het eerste blok verder in gesprek.

Urgentie is hoog

“Beleidsdossiers van zowel I&W, BZK, EZK als LNV beschrijven dat bouwplaatsen en bouwlogistiek in 2030 zoveel mogelijk emissievrij moeten zijn”, legt Platform WOW het idee achter de bijeenkomst uit. “Tegelijkertijd zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun projecten stil liggen vanwege de stikstofproblematiek. Het is duidelijk dat de transitie naar een emissieloze bouwplaats alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kan worden opgepakt. De urgentie is hoog: als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden.”

Daarmee werd in december 2020 dus een begin gemaakt en op 18 juni wordt er een vervolg aan gegeven. Aanmelden kan via de website van Platform WOW.

Download ook onze gratis special over duurzame, circulaire en uitstootvrije infra.

Auteur: Vincent Krabbendam