Truck Platooning Praktijktesten openbare weg van start

Het Nederlandse bedrijfsleven wil graag aan de slag met truck platooning. TLN en Rijkswaterstaat gaven 15 september 2016 in BNR nieuwsradio aan dat zij binnen nu en een jaar in de praktijk testen willen doen met vervoer van goederen door elektronisch verbonden vrachtwagens die op korte afstand van elkaar over de snelweg rijden.

Het Nederlandse bedrijfsleven en de transportsector zien volop kansen voor truck platooning. Met een groot aantal partijen waaronder de topsector logistiek, ANWB, Peter Appel Transport, Simon Loos, Unilever, Albert Heijn en Jumbo is overeen gekomen om volgend jaar in de praktijk te kijken hoe truck platooning ingezet kan worden. Met 2 á 3 trucks wordt dan op verschillende wegen in Nederland gereden.

Betere doorstroming
Bij truck platooning zijn vrachtauto’s via elektronische weg aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt. De andere trucks volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is. Daardoor kunnen de volgende trucks op korte afstand volgen en komt er meer ruimte op de weg vrij voor andere voertuigen. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer waardoor goederen sneller op de plek van bestemming zijn.

Door vrachtauto’s dichter op elkaar te laten rijden zijn ook brandstof en CO2 besparingen tot 10% mogelijk. Dat is niet alleen goed voor het terugdringen van de uitstoot van CO2, maar het kan ook interessante besparingen opleveren voor het bedrijfsleven. Truck platooning zorgt daarnaast ook voor een veiliger wegtransport.

Smart mobility
Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van mobiliteit. Smart mobility ofwel de toepassing van intelligente transportsystemen als truck platooning is dan ook een van de speerpunten van minister Schultz van Haegen. Nederland heeft het EU voorzitterschap gebruikt om smart mobility hoog op de EU politieke agenda te plaatsen. Met succes: het vormt nu onderdeel van een lange termijn overheidsbeleid binnen Europa dat is vastgelegd in de zogeheten Declaration of Amsterdam. Met deze pilot geeft Nederland uitvoering aan de afspraken die hierin vastgelegd zijn.

European Truck Platooning Challenge
In de door Rijkswaterstaat georganiseerde European Truck Platooning Challenge reden dit voorjaar trucks van Daf Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania en Volvo voor het eerst als truck platoons over landsgrenzen heen. Deze eerste grensoverschrijdende test in Europa heeft laten zien dat zowel technisch als organisatorisch al veel mogelijk is. De real life cases zijn vooral bedoeld om meer ervaring op te doen met het gebruik van truck platooning op de openbare weg.

Meer informatie van de redactie
Lees op Mobiliteitsite Veelbelovende resultaten met eerste Europese test truck platooning

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat