Groei elektrisch vervoer zet door

publicatie Elektrisch Vervoer in Nederland Highlights 2015

Het gaat goed met elektrisch vervoer in Nederland. Bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en overheden werken (internationaal) samen aan een versnelde toename van elektrisch vervoer.

In 2015 nam het gebruik van elektrisch vervoer verder toe in Nederland. De publicatie Elektrisch Vervoer in Nederland Highlights 2015 gaat in op de belangrijkste activiteiten en resultaten. Een aantal highlights van 2015:

  Marktaandeel meer dan verdubbeld
  Het aantal elektrische auto’s in Nederland is het afgelopen jaar explosief gegroeid. In 2015 groeide de automarkt als geheel met 15%. Het marktaandeel van elektrische auto’s was meer dan verdubbeld. De werkgelegenheid van de sector elektrisch vervoer nam in 2014 met 25% toe. Het aantal voltijdbanen (fte’s) steeg dat jaar tot 3.200.

  Tweede fabriek Tesla
  Tesla heeft in Tilburg een tweede fabriek gebouwd voor de afbouw van zijn elektrische auto’s voor de Europese markt. Met deze tweede assemblagefabriek verdubbelt Tesla de productiecapaciteit van 225 naar 450 auto’s per week.

 • Groei snelladers
  In 2015 steeg het aantal snelladers van 254 naar 465. Deze forse toename is grotendeels toe te schrijven aan de nieuwe stations van Fastned. Het bedrijf opende eind 2015 haar 49e snellaadstation langs de Nederlandse snelwegen. De vijftigste volgde in januari 2016.
 • Uniek opslagsysteem
  In het Utrechtse Lombok werd het eerste Vehicle2Grid-energieopslagsysteem van Europa geopend. Dit opslagsysteem voor zonne-energie laadt en ontlaadt elektrische auto’s. Zo krijgen woningen stroom als de vraag hiernaar groot is.
 • Economische kansen
  Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie
Lees op de website van RvO de publicatie Elektrisch Vervoer in Nederland Highlights 2015

Ga voor extra, actuele informatie naar: www.nederlandelektrisch.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)