Pilot integrale reisinformatie in Noord-Holland

kentekenregistratie op 20 en 21 november 2011

Vanaf maandag 7 november 2011 krijgen weggebruikers in Noord-Holland geïntegreerde dynamische wegverkeers- en openbaarvervoer-informatie. Door het aanbieden van reisalternatieven verbetert de mobiliteit van de reizigers. Dit effect en het aantonen van de meerwaarde van het aanbieden van de integrale reisinformatie wordt in de pilot onderzocht. De verwachting is dat in de tweede helft van 2012 de uitkomsten bekend zijn.

De geïntegreerde reisinformatie wordt aangeboden via dynamische route informatie panelen in de berm (bermDRIPs) op de A1 voor de afrit Muiden, op de A7 voor de afrit Hoorn richting Amsterdam, op de noordelijke rijbaan van de provinciale weg (N506) in Hoorn voor de afslag Transferium en op de N207 bij Getsewoud.

Partijen nemen dit initiatief omdat reizigers keuzevrijheid belangrijk vinden en steeds vaker zowel de auto als het openbaar vervoer gebruiken. Betrouwbare reisinformatie is daarbij zeer belangrijk.

Naast trein- en wegverkeersinformatie en verwijzing naar P + R aan de weggebruikers krijgen weggebruikers ook businformatie. Dit laatste is uniek in Nederland. Het koppelen van reisinformatie van trein en bus met de wegverkeersinformatie levert de weggebruiker comfort op. De weggebruiker kan een goede vergelijking maken tussen de duur van zijn reis per auto, trein en/of bus. Op basis daarvan kan gemakkelijker gekozen worden om over te stappen van auto naar openbaar vervoer tijdens het woon-werkverkeer en evenementen.

Doorlopend update-reisinformatie
De informatie staat op dynamische route informatie panelen in de berm aangegeven en wordt doorlopend aangepast aan de werkelijke situatie. Het gaat om de weergave en vergelijking van actuele reistijden tot een bepaalde eindbestemming, bijvoorbeeld Schiphol. De route informatie verlaagt de onzekerheid over de duur van een reis. Naast het voordeel van een kortere reistijd heeft het ‘maken van betere keuzes’ het effect dat knelpunten op de weg, zoals files vermeden kunnen worden. Al met al verbetert de doorstroming op de wegen.

Kentekenregistratie voor onderzoek reisgedrag en informatiebehoefte
Voor het geven van geïntegreerde dynamische wegverkeers- en openbaarvervoer informatie aan de weggebruikers, houden Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland op 20 en 21 november 2011 een kentekenregistratie op de vier wegen in de provincie Noord-Holland. De registratie duurt per locatie één dag. Bezitters van personenauto’s krijgen op hun huisadres een uitnodiging om vrijwillig deel te nemen aan een internetonderzoek. Dit onderzoek gaat over reisgedrag van de weggebruikers en hun behoefte aan informatie tijdens de reizen die zij maken. De in het kentekenonderzoek verkregen gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uiterlijk twee weken na het versturen van de uitnodigingsbrief vernietigd.

In april 2010 heeft ook een kentekenregistratie plaatsgevonden. De gegevens uit dit onderzoek zijn na meer dan één jaar gedateerd waardoor een nieuw onderzoek moet plaastvinden. Wel zijn de gegevens uit het eerste onderzoek gebruikt om de vormgeving van de borden en de informatie erop te optimaliseren.

De camera’s voor de kentekenregistratie staan op
De noordelijke rijbaan langs de A1, tussen afslag 4 en 3 (Muiden).
De westelijke rijbaan langs de A7, tussen afslag 9 en 8 (Hoorn Noord en Hoorn Centrum)
De zuidelijke rijbaan op de N207, tussen N205 en afslag naar P+R-terrein Getsewoud
De noordelijke rijbaan op de Provinciale weg in Hoorn voor de afslag Transferium

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, NS, ProRail, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) werken aan Multimodale Reisinformatie (MMRI) voor reizigers.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland