MNP: Groei consumptie beperkt succes milieubeleid

Milieubalans 2007

Bilthoven – De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied. Zo zijn emissies en resulterende concentraties van veel milieuverontreinigingen afgenomen. Deze successen zijn vooral te danken aan technologische maatregelen, niet aan veranderingen in het gedrag van consumenten. Zo neemt het particuliere energiegebruik toe, vooral doordat mensen meer reizen en meer elektrische apparaten gebruiken.

Dat blijkt uit de Milieubalans 2007 van het Milieu- en Natuurplanbureau die op 11 september 2007 wodt aangeboden aan minister Cramer van VROM.

Grotere en zwaardere auto’s
Automobilisten kopen steeds grotere en zwaardere auto’s en rijden daar jaarlijks meer kilometers mee. Alleen al het woon-werk verkeer is tussen 1996 en 2006 met ruim 25% gestegen. In huis hebben consumenten ondanks efficiënter apparatuur en hogere belasting op energiegebruik de laatste jaren steeds meer elektriciteit gebruikt. Bij de aanschaf van de dagelijkse boodschappen kiest de consument in minder dan 5% van de gevallen voor een milieuvriendelijk alternatief.

Gevolgen
Door het toegenomen verkeer en energiegebruik neemt de CO2-uitstoot toe. Dit ondergraaft deels de milieuwinst die is geboekt door de inzet van duurzame energie en energiebesparing bij de productie van goederen. Door de groei van het verkeer wordt stilte schaarser en ondervinden steeds meer mensen gezondheidsklachten als gevolg van geluidhinder. Ook blijven er nog hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten over.

Publieke opinie

Het belang van milieu in de publieke opinie is overigens wel toegenomen: vergeleken met vorig jaar, plaatsen ondervraagden het onderwerp ‘milieu’ hoger op de lijst van onderwerpen waarover ze zich zorgen maken. Ook is er draagvlak voor milieumaatregelen. Een ruime meerderheid van de bevolking geeft aan positief te staan tegenover maatregelen die 10% CO2-reductie opleveren. Ze willen hier ook wel voor betalen, maar alleen als anderen dat ook doen. Ze vragen daarbij dus nadrukkelijk regie van de overheid.

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier. Het MNP vormt de brug tussen wetenschap en beleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)

MNP: Groei consumptie beperkt succes milieubeleid | Infrasite

MNP: Groei consumptie beperkt succes milieubeleid

Milieubalans 2007

Bilthoven – De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied. Zo zijn emissies en resulterende concentraties van veel milieuverontreinigingen afgenomen. Deze successen zijn vooral te danken aan technologische maatregelen, niet aan veranderingen in het gedrag van consumenten. Zo neemt het particuliere energiegebruik toe, vooral doordat mensen meer reizen en meer elektrische apparaten gebruiken.

Dat blijkt uit de Milieubalans 2007 van het Milieu- en Natuurplanbureau die op 11 september 2007 wodt aangeboden aan minister Cramer van VROM.

Grotere en zwaardere auto’s
Automobilisten kopen steeds grotere en zwaardere auto’s en rijden daar jaarlijks meer kilometers mee. Alleen al het woon-werk verkeer is tussen 1996 en 2006 met ruim 25% gestegen. In huis hebben consumenten ondanks efficiënter apparatuur en hogere belasting op energiegebruik de laatste jaren steeds meer elektriciteit gebruikt. Bij de aanschaf van de dagelijkse boodschappen kiest de consument in minder dan 5% van de gevallen voor een milieuvriendelijk alternatief.

Gevolgen
Door het toegenomen verkeer en energiegebruik neemt de CO2-uitstoot toe. Dit ondergraaft deels de milieuwinst die is geboekt door de inzet van duurzame energie en energiebesparing bij de productie van goederen. Door de groei van het verkeer wordt stilte schaarser en ondervinden steeds meer mensen gezondheidsklachten als gevolg van geluidhinder. Ook blijven er nog hardnekkige luchtkwaliteitsknelpunten over.

Publieke opinie

Het belang van milieu in de publieke opinie is overigens wel toegenomen: vergeleken met vorig jaar, plaatsen ondervraagden het onderwerp ‘milieu’ hoger op de lijst van onderwerpen waarover ze zich zorgen maken. Ook is er draagvlak voor milieumaatregelen. Een ruime meerderheid van de bevolking geeft aan positief te staan tegenover maatregelen die 10% CO2-reductie opleveren. Ze willen hier ook wel voor betalen, maar alleen als anderen dat ook doen. Ze vragen daarbij dus nadrukkelijk regie van de overheid.

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) voorziet de Nederlandse regering van onafhankelijke evaluaties en verkenningen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de invloed daarvan op mens, plant en dier. Het MNP vormt de brug tussen wetenschap en beleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)