Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2008

NVVC 2008: een veiliger verkeer voor iedereen?
Met samenwerking bereik je meer

Den Haag – De laatste decennia is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze positieve ontwikkeling doorzet? Behaalde resultaten in het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst. Waar is nog verdere winst te boeken? Wat zijn ambitieuze en realistische doelen voor 2010 en 2020? Via een strategische, structurele, integrale aanpak? En wat betekent dat dan in de praktijk? Wat kunnen we leren van elkaar en van andere landen? Op het komende NVVC staan deze onderwerpen centraal.

Heeft u in uw gemeente of regio in de afgelopen jaren iets gedaan dat heeft bijgedragen aan meer verkeersveiligheid? En denkt u dat anderen daar wat van kunnen leren, laat ons dat dan weten op het NVVC 2008!

Wilt u bijdragen met een (poster)presentatie en/of complete workshop?

Graag nodigen wij u uit een bijdrage te leveren aan dit congres. Dit kan zoals gebruikelijk in de vorm van een paper of een poster, maar op het komend congres ook in de vorm van een workshop. In dat geval nodigt u zelf een aantal vakgenoten uit om over een door u gekozen onderwerp te discussiëren. Via korte inleidingen zet u met hen het onderwerp voor het publiek in de breedte neer.

Hoe kunt u meedoen?

Lever voor 16 november 2007 een samenvatting in van de bijdrage die u voorstelt (maximaal 250 woorden; voor workshops maximaal 500 woorden) via www.nvvc-congres.nl U vindt daar verdere instructies voor het indienen van uw voorstel. Een commissie van verkeersveiligheidsspecialisten zal de voorstellen beoordelen. Uiterlijk 21 december 2007 laten wij u de beslissing schriftelijk weten. Na acceptatie ontvangt u informatie over de verdere uitwerking.

Mogelijke invalshoeken

Het centrale thema is breed en verschillende invalshoeken zijn mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld denken aan een strategische ingang voor bestuurders. We kunnen ook denken aan de ervaringen op het gebied van de uitvoering: wat is mogelijk gebleken? Ook is een meer ethisch-filosofische benadering denkbaar: wat mogen we verkeersdeelnemers opleggen?

Om u op weg te helpen, volgen hier verdere suggesties:

  • Hoe bereiken we meer veiligheid voor bepaalde groepen (fietsers, kinderen, ouderen, jonge automobilisten, e.d.)?
  • Hoeveel extra slachtofferreductie is er nog te verwachten van verkeerstoezicht?
  • Zijn er grenzen aan het recht op mobiliteit (voor bijvoorbeeld ouderen, medicijngebruikers, berijders van gemotoriseerde tweewielers, fysiek gehandicapten)?
  • Beïnvloedt subjectieve veiligheid onze mobiliteit, en zo ja, hoe dan?
  • Moeten we grenzen stellen aan nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld toelating nieuwe typen vervoermiddelen of office-on-wheels)?
  • Hoe is invloed uit te oefenen op beperking van vrije keuzes van weggebruikers (bijv. routekeuze of snelheidskeuze)?
  • Hoe kunnen we leren van regionale verschillen?
  • Is het wenselijk verkeersveiligheidsdoelen specifieker te maken dan alleen reductie van aantallen doden en ziekenhuisgewonden (bijv. in het bijzonder voor kinderen of voor rijden onder invloed)?
  • Hoe kunnen verminderen van congestie (bijvoorbeeld via beprijzen, netwerkanalyses), verbeteren van de leefbaarheid en bevorderen van de verkeersveiligheid samengaan?

NVVC: een congres van ANWB en SWOV mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV