Convenant ‘Varen doe je Samen’ ondertekend

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op 4 september 2007 op de HISWA te water het convenant ‘Varen Doe je Samen’ getekend. Het convenant moet zorgen voor een bevordering van de veiligheid op het water en een betere doorstroming van het verkeer op de vaarwegen.

De andere partijen die het convenant ondertekenen zijn het Koninklijk Nederlands Watersportverbond, de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, HISWA Vereniging, de ANWB, de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN), het gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports en de betrokken provincies.

Met het tekenen van het convenant willen de partijen een actieve bijdrage leveren aan de vermindering van het aantal (bijna-) ongevallen op de vaarweg tussen beroeps- en recreatievaart en aan de vermindering van het gevoel van onveiligheid.

Wat merkt de gebruiker van Varen doe je Samen?

Het project ‘Varen doe je Samen’ streeft naar een veiliger en betrouwbaarder verkeer op de Nederlandse vaarwegen. Dat doet het door goede voorlichting te geven aan beroeps- en recreatievaart en door de dialoog tussen beide op gang te brengen.

Concreet staan voor de komende jaren de volgende activiteiten op het programma:

  • het uitgeven van voorlichtingsmateriaal zoals detailkaarten met daarop de onoverzichtelijke knooppunten op het water. De map ‘Varen doe je Samen’ waarin dit materiaal is opgenomen wordt op de HISWA gepresenteerd. Naast de provincies Noord- en Zuid-Holland zijn nu ook knooppunten aangegeven in het Deltagebied, de Grote rivieren en Limburg. De overige gebieden in Nederland en de Noordzee worden de komende jaren beschreven;
  • het opzetten en instandhouden van een website;
  • de gepubliceerde informatie jaarlijks actualiseren;

Achtergrond

In 2004 zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland, Havens Amsterdam en Rotterdam, KSV Schuttevaer, Koninklijk Watersportverbond, ANWB en Rijkswaterstaat gestart met de pilot ‘Varen doe je Samen’. Van onduidelijke en onoverzichtelijke vaarwegknooppunten in de provincies Noord- en Zuid-Holland zijn uitgebreide detailkaarten en beschrijvingen gemaakt. Deze bieden de vaarweggebruiker hulp bij het passeren van deze knooppunten.

De pilot is tot grote tevredenheid van alle betrokkenen en van de vaarweggebruikers uitgevoerd. Nu is de wens om te komen tot een landsdekkend project. Om deze samenwerking een meer structureel karakter te geven is nu het convenant opgesteld. Het zal lopen van 2008-2014. De projectorganisatie zal worden ondergebracht bij de Stichting Recreatietoervaart Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat