Startsein innovatieprogramma Duurzame Logistiek

Den Haag – Secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat, Wim Kuijken, geeft op dinsdagmiddag 26 juni 2007 het officiële startsein voor Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van Verkeer en Waterstaat. Duurzame Logistiek is opgezet om de winst van compactere goederenstromen, slimmere logistiek en zuiniger vervoer gezamenlijk te verzilveren: bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheid en kennisinstellingen formuleren samen de idealen, voeren concrete projecten uit en delen de opgedane ervaring met andere bedrijven en organisaties.

Betrokken organisaties
Duurzame Logistiek is een innovatieprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met ondernemersorganisaties EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en VNO-NCW, de stichting Natuur en Milieu en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken. Het programma is ondergebracht bij Connekt, een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor duurzame en betrouwbare mobiliteit.

Achtergrond
Zonder een goede vervoersfunctie is een economie als de onze niet mogelijk. Maar je kunt er wel veel efficiënter en slimmer mee omgaan dan nu vaak het geval is. Door productieprocessen zo in te richten dat je minder hoeft te vervoeren. Water uit een product halen bijvoorbeeld, kleiner verpakken of een vestigingsplaats dichter bij klanten te kiezen. Logistiek kan efficiënter door beter plannen, lading combineren, samenwerken. Bovendien kan transport zuiniger: schonere voertuigen, zuiniger rijgedrag, meer over het water. Compact, slim en zuinig: daar word je als bedrijf beter van en het is goed voor de maatschappij.

Doel van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek is het Nederlandse bedrijfsleven helpen zijn logistiek en transport efficiënter en duurzamer in te richten. Dat is nodig, omdat Nederland tegen de grenzen aanloopt van milieu en bereikbaarheid. Gaat Nederland in hetzelfde tempo door, dan verdubbelt in de komende tien jaar het vrachtvervoer. Met alle gevolgen van dien voor het wegennet, vervuilende stoffen en klimaatverandering. Daarvoor is maar één oplossing: nóg slimmer worden. Aan die uitdaging wil Duurzame Logistiek graag een bijdrage leveren.

Waarom bij Connekt
Connekt is een internationaal samenwerkingsverband voor duurzame en betrouwbare mobiliteit, dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar brengt. De overheid kan organiseren, de wetenschap kan analyseren, maar ‘compact, slim en zuinig’ echt gestalte geven, dat is aan die directeur en zijn managers. Door expertise en ervaringen te bundelen met die van Connekt als een organisatie die dicht bij de bedrijven staat voor personen- en goederenvervoer en ICT, ziet Duurzame Logistiek de kansen voor juiste samenwerkingsverbanden, verbintenissen op lange termijn, actiegerichtheid en opschaling van concrete instrumenten binnen het goederenvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat