Ding mee naar de VanAnaarBeter-Prijs 2007

Den Haag – In 2006 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijs ingesteld voor het beste gerealiseerde initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en burgers die gericht zijn op het verminderen van files. De inbreng van bedrijven en particulieren bij het aanpakken van de fileproblematiek is onmisbaar en wil het ministerie ook dit jaar belonen. Aanmeldingen voor de VanAnaarBeter-Prijs 2007 kunnen tot uiterlijk 17 augustus 2007 worden ingediend. De VanAnaarBeter-Prijs is een onderdeel van het ministeriebreed programma Fileproof dat met circa veertig projecten staat voor een korte termijnaanpak van de files.

Voor de prijs komen initiatieven in aanmerking die de doorstroming van het verkeer verbeteren. De projecten moeten bewezen succesvol zijn. Ideeën die nog niet zijn gerealiseerd zijn uitgesloten van deelname. Bedrijven, kennisinstellingen (eventueel in samenwerking met decentrale overheden) en burgers kunnen meedingen naar de prijs. Enkele voorbeelden zijn: een ziekenhuis met een vervoersbeleid dat ertoe bijdraagt dat het autogebruik van haar medewerkers op korte afstand afneemt, een bedrijf dat medewerkers een mobiliteitskaart geeft om flexibel te reizen, een ondernemer die een fietskoeriersbedrijf begint bij een druk bezet knooppunt om zo de verkeersdrukte op dat punt en de bijgelegen stad te ontlasten en een bedrijf dat het woon-werkverkeer vermindert door banenruil via internet.

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op onder andere effectiviteit, originaliteit en praktische toepasbaarheid. De juryleden worden binnenkort bekendgemaakt.

De VanAnaarBeter-Prijs bestaat uit een sculptuur dat mobiliteit verbeeldt. De prijs wordt op 6 november 2007 door Minister Camiel Eurlings uitgereikt tijdens het Congres FileProof in Rotterdam.

In 2006 is de VanAnaarBeter-Prijs voor het eerst uitgereikt. De winnaar was ODYSA – individueel snelheidsadvies, van DTV Consultants uit Breda. ODYSA zorgt ervoor dat weggebruikers een persoonlijk snelheidsadvies krijgen, waarmee een betere verkeersdoorstroming op gang komt met ‘groene golven’ ook voor verkeerslichten op grotere afstand van elkaar dan gebruikelijk.

Aanmelden

Heeft u een project of initiatief met de bovenstaande kenmerken, of kent u zo’n project, dan kunt u dit voordragen voor de VanAnaarBeter-Prijs 2007. Aanmeldingen kunt u tot en met vrijdag 17 augustus 2007 sturen via de website www.vananaarbeter.nl mailen naar vananaarbeterprijs@rws.nl of per post sturen naar Rijkswaterstaat, postbus 1031, 3000 BA, Rotterdam, t.a.v. projectorganisatie FileProof onder vermelding van VanAnaarBeter-Prijs.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
VanAnaarBeter-prijs voor fileoplossingen (31-08-2006)

Prijs beste file-idee: individueel snelheidsadvies (07-12-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat