Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht

Minder auto’s in de spits !

’s-Hertogenbosch – Om de bereikbaarheid van de regio’s Eindhoven en ’s-Hertogenbosch de komende jaren zo groot mogelijk te houden, zullen het aantal auto’s in de spits moeten verminderen. Dit in het kader van een omvangrijke verbouwingsoperatie van de Randweg Eindhoven en de Rondweg Den Bosch. Om de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement te onderzoeken en in te vullen is het platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht.

Het platform
Onder voorzitterschap van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging), dhr. van der Meij, nemen de wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten Eindhoven en Den Bosch, dhrn. Merrienboer en Eigeman, de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, dhr. Janse de Jonge, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, dhr. van de Vall en de hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat, dhr. Diris, plaats in dit platform. Eind november 2006 komen zij voor de eerste keer bij elkaar. Het platform gaat zicht richten op een concreet maatregelenpakket om het aantal auto’s in de spits te verminderen.

Het pakket wordt ontwikkeld door twee regionale projectgroepen, eveneens onder voorzitterschap van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar het goederenvervoer en naar de situatie bij de zorginstellingen. Ook gaan de samenwerkende partijen na hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Getracht wordt de grootste werkgevers uit Den Bosch en Eindhoven daarbij te betrekken.

Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R of telewerken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, publiektrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.

Bij mobiliteitsmanagement is samenwerken essentieel !

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht | Infrasite

Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht

Minder auto’s in de spits !

’s-Hertogenbosch – Om de bereikbaarheid van de regio’s Eindhoven en ’s-Hertogenbosch de komende jaren zo groot mogelijk te houden, zullen het aantal auto’s in de spits moeten verminderen. Dit in het kader van een omvangrijke verbouwingsoperatie van de Randweg Eindhoven en de Rondweg Den Bosch. Om de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement te onderzoeken en in te vullen is het platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht.

Het platform
Onder voorzitterschap van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging), dhr. van der Meij, nemen de wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten Eindhoven en Den Bosch, dhrn. Merrienboer en Eigeman, de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, dhr. Janse de Jonge, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, dhr. van de Vall en de hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat, dhr. Diris, plaats in dit platform. Eind november 2006 komen zij voor de eerste keer bij elkaar. Het platform gaat zicht richten op een concreet maatregelenpakket om het aantal auto’s in de spits te verminderen.

Het pakket wordt ontwikkeld door twee regionale projectgroepen, eveneens onder voorzitterschap van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar het goederenvervoer en naar de situatie bij de zorginstellingen. Ook gaan de samenwerkende partijen na hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Getracht wordt de grootste werkgevers uit Den Bosch en Eindhoven daarbij te betrekken.

Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R of telewerken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan centraal en het draait om oplossingen op maat. Overheden, werkgevers, publiektrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.

Bij mobiliteitsmanagement is samenwerken essentieel !

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant