EZ: ICT helpt bij oplossen problemen mobiliteit

Den Haag – ICT helpt bij oplossing problemen mobiliteit, onderwijs, zorg en veiligheid
Slim cameratoezicht vergroot veiligheid van bedrijventerreinen en winkelcentra
in de regio Utrecht. Het glasvezelnetwerk Catharijnenet verbindt alle bedrijvenlocaties
in de stad Utrecht met elkaar. Met hoogwaardige camerabeelden worden bedrijventerreinen
en winkelcentra vanuit één Dienstencentrum Beveiliging en Cameratoezicht beveiligd.
Door een slimme verwerking van camerabeelden van de directe omgeving wordt mogelijke
inbreuk op de veiligheid snel gesignaleerd en ook zoveel mogelijk voorkomen. De
hele beveiligingsketen werkt hierbij samen, van ondernemer tot de politieman.

6 projecten
Het project `Innovatieve alarmerings- en beveiligingsdiensten´ is één van de
zes projecten die starten in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke
Sectoren & ICT. Het Actieprogramma doelt op brede inzet en slim gebruik van
ICT-toepassingen om zo maatschappelijke vraagstukken aan te pakken in de sectoren
onderwijs, mobiliteit, veiligheid en zorg. Het vierjarige Actieprogramma is een
initiatief van de departementen Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische
Zaken.

Direct contact met je arts en computersgames als leermiddel
De betrokken departementen hebben projecten geselecteerd die aansluiten bij de
aandachtsgebieden (actielijnen) van het Actieprogramma.

De sectoren Mobiliteit
en Onderwijs starten, net als Veiligheid, met één project.
Het project voor mobiliteit
gaat over informatiebeheer van logistieke gegevens. Dit maakt het mogelijk veel
efficiënter informatie uit te wisselen over de goederen die dagelijks via de havens
worden getransporteerd. Het onderwijsproject `contentstimulering´ bundelt de behoefte
van onderwijsinstellingen aan moderne leermiddelen, en gaat op zoek naar bedrijfsmodellen
waarmee deze content verder kan worden ontwikkeld voor een grote groep scholieren
en onderwijsinstellingen.

Bij de sector Zorg gaat het om drie projecten. Eén daarvan
richt zich op zorg op afstand voor chronisch zieken en ouderen. De andere gaat
over het gebruik van standaarden voor het verbeteren van informatie voor diabetespatiënten.
En het derde project draait om de invoering van vraaggerichte zorg in de gynaecologie.
Al deze zorgprojecten verbeteren de dienstverlening voor zowel patiënten als hun
zorgverleners.

Meedoen voor ¬1,2 miljoen
Voor de uitvoering van projecten is een financiële stimulans van het Rijk van
maximaal 1,2 miljoen euro per project beschikbaar. Deelname aan het Actieprogramma
is mogelijk voor alle organisaties die goede initiatieven kunnen voordragen, of
ze nu een publieke of commerciële achtergrond hebben. In juni 2006 is de eerste
ronde van openbare inschrijving. Tot en met 2008 is jaarlijks tenminste een inschrijvingsronde
te verwachten. De projectvoorstellen worden allemaal beoordeeld door een onafhankelijke
toetsingscommissie en de beste plannen komen in aanmerking voor een rijksbijdrage.

Meer informatie:
Ontwikkelingen en het laatste nieuws over het Actieprogramma Maatschappelijke
Sectoren & ICT zijn te vinden op de website www.m-ict.nl

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 – 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken