Nieuw: Voorbeeldendatabank Ruimte en Mobiliteit

Projecten uit de praktijk in één overzicht

Rotterdam – Via de website www.ruimte-mobiliteit.nl van het Programma Ruimte & Mobiliteit is nu de Voorbeeldendatabank te bezoeken. In de R&M Voorbeeldendatabank zijn al bijna honderd regionale en lokale projecten in Nederland uitgebreid beschreven, waarbij sprake is van een integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Bovendien is van nog eens 300 projecten een link te vinden die direct leidt naar de bijbehorende websites. De informatie in deze databank zal periodiek geactualiseerd worden. Deze maand zijn ook de vijf favoriete projecten van Alet van ’t Eind op de website terug te vinden. Alet van ’t Eind is voorzitter van de BNSP en directeur van DHV Ruimte en Mobiliteit.

De vakgebieden ruimte en mobiliteit komen elkaar op veel terreinen tegen en vaak wordt er vanuit de verschillende vakdisciplines samen aan projecten gewerkt. In de voorbeeldendatabase is dan ook een breed scala aan projecten opgenomen. Het kan gaan om het opstellen van een ruimtelijke visie, het ontwikkelen van nieuwe woongebieden in de stad of in het landelijke gebied, maar ook om stationslocaties, winkelgebieden, mega-complexen (leisure) en bedrijventerreinen. Ook projecten waarbij infrastructuur en mobiliteit leidend zijn, zijn goed vertegenwoordigd; het gaat dan om thema’s als openbaar vervoer en fiets, knooppunten, parkeren en bevoorraden. Op basis van de ervaringen elders kunnen gemeenten en overige decentrale overheden inspiratie en ideeën opdoen voor eigen projecten.

Op dit moment bestaat de databank uit ongeveer 400 projecten op het gebied van Ruimte & Mobiliteit die nog in uitvoering zijn of al zijn gerealiseerd. De projecten zijn geordend naar actuele thema’s op het brede raakvlak van ruimte en mobiliteit. Per thema worden meerdere projecten uitgebreid beschreven volgens een vast stramien. Er is geen volledigheid nagestreefd; er is een selectie gemaakt van projecten die interessante oplossingen bieden voor vraagstukken op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Onder andere zijn alle voor de Ruimte & Mobiliteitsprijs 2005 genomineerde projecten opgenomen.

Het Programma Ruimte & Mobiliteit is een driejarig activiteitenprogramma met een looptijd van 2004 tot 2007. Het is de opvolger van het project Mobiliteitstoets dat van 2001 tot 2003 door AVV werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Programma Ruimte & Mobiliteit wordt uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Om alle doelgroepen te bereiken werkt KpVV in een programmabureau samen met Nirov, CROW en Vereniging STADSWERK Nederland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer