Evaluatiefase proefproject Floating Car Data afgerond

Brussel – Sinds september 2004 liep in Antwerpen een proefproject rond Floating Car Data (FCD). FCD is een technologie die aan de hand van anonieme gegevens van actieve gsm’s in voertuigen een beeld geeft van de actuele verkeerssituatie. De Vlaamse overheid, Proximus en ITIS Holdings plc (Groot-Brittannië) hebben de evaluatiefase van dat gezamenlijke proefproject in januari 2006 afgerond.

Voor het eerst is in België een technologie getest die gsm’s gebruikt om verkeersgegevens te verzamelen. Voor dat proefproject leverde Proximus aan ITIS Holdings plc anonieme bulkdata uit zijn netwerk in de testregio. ITIS distilleerde uit die data actuele verkeersgegevens. ITIS gebruikte hiervoor zijn “cellular floating vehicle”-technologie. Het projectbeheer werd ondersteund door Telematics Cluster, een belangrijke Belgische vereniging voor intelligente transportsystemen.

Momenteel worden verkeersgegevens geregistreerd dankzij detectielussen en camera’s op vaste locaties, voornamelijk langs snel- en ringwegen. Floating Car Data meet de verkeersstromen door de positie van de voertuigen zelf in kaart te brengen. In dat proefproject werd nagegaan of die verkeersstromen gemeten kunnen worden aan de hand van de gsm’s die zich in de voertuigen bevinden. Bij een positieve evaluatie zou FCD verkeersgegevens kunnen leveren voor locaties waar geen vaste meetsystemen beschikbaar zijn of waar die systemen defect zijn.

Het project werd begin september 2004 opgestart in de regio Antwerpen. De test heeft zich op die regio gericht wegens de ingrijpende werkzaamheden aan de Antwerpse Ring. De verkeersgegevens die ITIS distilleerde, werden door het Verkeerscentrum Vlaanderen geanalyseerd op hun nauwkeurigheid en toegevoegde waarde voor verkeersbeheer.

Resultaten
Over het algemeen zijn de resultaten van het proefproject bevredigend. Het gebruik van gsm-signalen voor het verzamelen van verkeersinformatie is echter een nieuwe technologie. ITIS verwacht daarom dat de kwaliteit nog zal verbeteren naarmate de algoritmes verder verfijnd worden voor de regio waarin de technologie wordt toegepast.

Bij vlot verkeer werden accurate reistijden berekend voor de meeste snelwegen en kleinere wegen. Meestal gaf de FCD-technologie ook het juiste verloop van het verkeer weer in de tijd. De voorspelde reistijden waren echter vaak te optimistisch, vooral bij vertraagd verkeer.

Tijdens het proefproject werd geen informatie over de herkomst en de bestemming van verkeersstromen afgeleid uit de gsm-data. Volgens ITIS zou dat met wat aanpassingen aan de software mogelijk moeten zijn. Er werden wel een aantal instrumenten voor verkeersbeheer ontwikkeld en getest, zoals een filekaart van het testgebied.

Toekomstperspectief
De verzamelde verkeersgegevens worden in een databank bijgehouden. Dergelijke ‘historische’ gegevens kunnen gebruikt worden voor verkeersanalyses. De Vlaamse overheid bekijkt momenteel intern wat de mogelijke meerwaarde is van deze technologie voor de verdere uitbouw van dynamisch verkeersbeheer in Vlaanderen. Ook Proximus evalueert de mogelijkheid van commercialisatie van Floating Car Data-toepassingen in België.