Doortrekking Noord-Zuidlijn vooralsnog niet nodig

Amsterdam – De nu afgeronde Vervolgstudie is een vervolg op eerder onderzoek uit 2002 ten behoeve van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het rijk. In dat onderzoek heeft het ROA gekeken hoe het openbaar vervoer in de toekomst bij zou kunnen dragen aan verbetering van de bereikbaarheid tussen Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer. Doel was te bezien hoe de verwachte mobiliteitsgroei op deze corridor op te vangen is en hoe nieuwe en bestaande woonlocaties en werkgebieden te ontsluiten zijn. In eerste aanleg werd gesteld dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn langs de A10 en A4 de beste mogelijkheden zou bieden om dat doel te dienen.

Doortrekking Noord-Zuidlijn vooralsnog niet nodig
De huidige Vervolgstudie is gedaan met de meest recente ruimtelijke en vervoerkundige ontwikkelingen (zoals de ontwikkeling van Schiphol, Hoofddorp en de Zuidas) in het achterhoofd. De conclusie nu luidt dat een metro tussen Amsterdam en Schiphol/Hoofddorp wel potentie heeft, maar vooralsnog is doortrekking van de Noord-Zuidlijn niet nodig. Daarmee wordt het spoor namelijk niet voldoende ontlast, terwijl ook maar in beperkte mate een verbinding kan worden geboden naar de nieuwe werkgebieden in Hoofddorp. In dit stadium is het zinvoller te investeren in een goed netwerk van hoogwaardige busverbindingen tussen een aantal plekken op Schiphol, een tweede terminal en een aantal regionale zwaartepunten, zoals het Spaarneziekenhuis, Amsterdam Zuid/WTC en Amstelveen Busstation. Bovendien moet de ontwikkeling van het OV-netwerk in samenhang worden bezien; met name de mogelijkheden van het zware spoor moeten kritisch worden gewogen.

Gefaseerde aanleg
Het ROA dringt er overigens bij de gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer en Luchthaven Schiphol wel op aan om maatregelen te nemen om de eventuele aanleg van een verlengde Noord-Zuidlijn niet onmogelijk te maken. Met name voor een toekomstige inpassing van zo’n metrotracé op Schiphol, in Badhoevedorp-Zuid, in Werkstad A4 en in de Zuidas is wat dat betreft aandacht nodig.

Het ROA is nu zelf voornemens te bezien in hoeverre gefaseerde doortrekking van de Noord-Zuidlijn, bijvoorbeeld tot Riekerpolder, soelaas biedt voor de vervoersbehoefte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)