VenW maakt werk van innovatie

Den Haag РAls we n̼ niets ondernemen staat Nederland straks stil, slibben we dicht of lopen we onder water. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet nieuwe wegen inslaan en innovatieve oplossingen vinden voor een bereikbaar, schoon en veilig Nederland. Hierover hebben minister Karla Peijs en staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen vandaag afspraken gemaakt met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden. Zo streeft de bouwsector naar een verbreding van de A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn in 2010.

Dit heeft de minister op 1 november 2005 met de bouwsector afgesproken tijdens de innovatie manifestatie van VenW. Hier klonk ook het startsein van de ‘club van Maarssen’. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen kwamen bijeen om innovaties te stimuleren in de vijf sectoren waarin VenW werkzaam is, namelijk bouw, verkeer, logistiek, luchtvaart en water. De afspraken, die de minister en staatssecretaris vandaag met alle sectoren hebben gemaakt, vormen de basis voor de ‘innovatieagenda’ die de club van Maarssen het komende halfjaar uitwerkt in concrete acties.

De bouwsector wil de verbreding van de A2 versneld aanpakken door gebruik te maken van nieuwe technieken en andere manieren van samenwerken. De sector probeert de aanleg van 2×5 rijbanen in 2010 gereed te hebben in plaats van in 2012, door bijvoorbeeld de bodem sneller in te laten klinken. Of de tien rijstroken daadwerkelijk in 2010 gereed zijn, is mede afhankelijk van de vereiste luchtkwaliteit en planstudieprocedures in de omgeving van de A2.

In samenwerking met VenW zetten drie leasemaatschappijen van personenauto’s binnen negen maanden een nieuw leasecontract in de markt. Dit nieuwe contract beloont de automobilist voor de keuze van een schone auto en zuinig rijgedrag. Hiervoor maken de leasemaatschappijen gebruik van nieuwe technologie in de auto, zoals boardcomputers. Zo wil de verkeerssector duurzame groei van verkeer en vervoer mogelijk maken en tegelijk de veiligheid en luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast verminderen.

Samen met de transportsector wil Verkeer en Waterstaat de luchtkwaliteit in industriegebieden aanpakken. Veel plaatsen in Nederland voldoen niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De minister heeft op 1 november met EVO, TLN en VNG afgesproken te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit op bedrijventerreinen kan worden verbeterd. De partijen selecteren vóór 1 januari 2006 vier locaties waar zij de vervoersstromen gaan bekijken. Op basis daarvan bepaalt de sector welke maatregelen zij neemt.

Het ministerie zet zich met de luchtvaartsector in om de luchtvaart in Nederland te versterken en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Door de beperkte ruimte op de grond en in de lucht kan de luchtvaart uitsluitend groeien met behulp van innovatie. VenW, de Schiphol Group, luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en de TU Delft hebben daarom afgesproken intensiever samen te gaan werken om de capaciteit en de bereikbaarheid van de luchthaven via de lucht en weg verbeteren.

De regio Haaglanden kampt bijna jaarlijks met wateroverlast. Er is onvoldoende ruimte voor water en de kosten voor waterbeheer zijn hoog. De watersector wil dit waterprobleem oplossen in combinatie met versterking van de economische structuur van de glastuinbouw en stedelijke vernieuwing en woningbouw in de regio Haaglanden. VenW, kennisorganisaties, andere overheden in de regio Haaglanden en private partijen hebben hiervoor op 1 november 2005 een intentieverklaring ondertekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat